top of page
  • Forfatters billedeLars Lindenberg

Cykling i byen - frekvente cyklister er mindst tilfredse

Opdateret: 5. jun.

Vi har spurgt et udvalg af borgere rundt omkring i Danmark om, hvordan de oplever cykelforholdene i deres by. Kun svarpersoner der cykler mindst månedligt i en by, er spurgt. Vi gør opmærksom på, at der er tale om et pilotstudie, som ikke er nationalt repræsentativt. Lav gennemsnitlig tilfredshed med forholdene for cyklister i byen

På en indeks 0-100 skala lander tilfredsheden med byens cykelforhold på et gennemsnit af 61. Det er en tilfredsværdi noget lavere end selv moderate, politiske mål inden for andre offentlige services. Personer der cykler ugentligt, er over 60 år og bor i en by (modsat forstad eller landområde), er mindst tilfredse med cykelforholdene der hvor de cykler i byen. Mere tilfredse, men stadig ikke særligt tilfredse, er yngre cyklister, personer der cykler sjældnere end ugentligt og bor i en forstad. I forhold til den generelle tilfredshed med cykelforholdene i byen gør det ingen forskel, om man cykler på en almindelig trædecykel eller en elcykel.

Cyklisterne er mindst tilfredse med vedligeholdelsen af cykelstier

Det cyklisterne er mindst tilfredse med, er cykelstiernes vedligeholdelse. Den laveste score for tilfredshed tildeles cykelstiernes vedligeholdelse, med en indekscore på 47. Derefter følger tilfredsheden med trafiksikkerheden for cyklister (53), belysningen af cykelarealer (54), renholdelsen af cykelstier (55), vejvisning for cyklister (55) og mulighederne for cykelparkering (56). Kun to områder sniger sig over indekscore på 60, hvilket er omfanget af cykelstier (63) og hastighedsgrænserne for biler (63), hvor sidstnævnte i væsentligt højere grad udløser tilfredshed hos dem der cykler sjældnere end ugentligt, mens mere frekvente cyklister udviser en lavere tilfredshed med bilernes hastighedsgrænser.

Mindst utilfredse er cyklisterne med bilernes fartgrænser og omfanget af cykelstier

Den relativt højeste score blandt spørgsmålene om cykelforhold i byer, opnår tilfredsheden med hastighedsgrænserne for biler, efterfulgt af omfanget af cykelstier. Selv som topscorere opnår ingen af disse punkter nogen høj tilfredshedsgrad. I bedste fald kan man således tale om, at cyklisterne med disse forhold er ”mindst utilfredse”.

Cykelhyppighed gør en forskel – frekvente cyklister er mindre tilfredse

Når man cykler ofte, mindst ugentligt, er man samlet set mindre tilfreds med cykelforholdene og trafikarealernes tilstand for cyklister, såvel med cykelstiernes tilstand og renholdelse. Frekvente cyklister (mindst ugentligt) er også mindre tilfredse med mulighederne for cykelparkering og med belysningen af cykelarealer. De der cykler sjældnere end ugentligt er mere tilfredse med renholdelsen og vedligeholdelsen af cykelstier, end de mere frekvent cyklende. Cyklister der cykler sjældnere end ugentligt, er også mere tilfredse med trafiksikkerheden for cyklister. Konklusionen er her, at jo mere man cykler, desto mindre tilfreds er man med forholdene for cykling i byen.

 

Cyklistens alder gør også en forskel

Områder hvor alder gør en forskel, er vedligeholdelsen af cykelstierne, hvor cyklister over 60 år er mere utilfredse end yngre cyklister. Det omvendte er tilfældet i forhold til belysning af cykelarealerne, hvor cyklister under 60 år er tydeligt mindre tilfredse – muligvis fordi, de yngre oftere cykler i lygtetændingstiden end deres ældre cykelkolleger. 

Cyklister i forstæderne er mere tilfredse end borgere der bor i byen

Borgere der bor i en forstad, har en tilfredshedsscore på 69, som er noget højere end tilfredsheden blandt borgere der bor i byen, som opnår tilfredshedscoren 58. Midt mellem disse befinder sig cyklister der bor på landet.

Hvad irriterer mest ved cykling i byen

Når cyklister beretter, hvad der irriterer ved cykling i byen, handler det ofte om mangelfulde fysiske cykelforhold, som vedligeholdelse, renholdelse og markeringer for cyklister. Cyklisternes egen adfærd og hensyntagen på de ofte mangelfulde cykelarealer i byen høster også kritik.

Citater:

”Belægningen på cykelstierne er så gennemgribende elendig.”

 

”Det er rimeligt irriterende, at cykelstierne ikke bliver vedligeholdt if.t. ujævnheder, huller, rødder og tyk is grundet manglende dræn. Selv nyasfalterede og nyanlagte cykelstier er ekstremt ujævne at køre på.”

 

”Rengøring især om efteråret. Nedfaldene blade er lige så glatte som sne. Derudover fejning især efter diverse events (skoleafslutning, festivaler mm) der er ofte glasskår på cykelstierne. Derudover bliver cykelstierne ikke lappet ordentlig. Hvis de er lappet, er kanterne ofte ikke glattet ordentlig ud. Ved vejarbejde er der ofte ikke lavet cykelramper, så vi må op af høje kantstene.”

 

”Når man skal cykle til eller fra Frederikssund er der ved Jægerspris bygrænse en cykelovergang som er meget farlig (på trods af at der er lavet et “Helle” felt). Der er ikke lys eller særlig trafikdæmpende foranstaltninger. Ofte kommer bilisterne med 80 i timen. Mange børn må ikke cykle til skole i Frederikssund grundet den overgang."

 

”Nogle steder er der ikke vist, hvor man kan cykle, og man må køre uden om parkerede biler. Trafikforholdene omkring Mørdrupskole og Tibberupskolen, hvor der er for mange bilister der ikke er opmærksomme nok vedr. skoleeleverne som kommer og går i spidsbelastningstidspunkterne. Der burde være flere restriktioner for bilisterne indkørsel/parkering/stop ved skolerne.”

 

”Som cyklist bliver du ledt mærkelige steder hen, hvor du skal trille i 1. gear pga. dårligt udsyn. Derudover er der mange steder hvor cykelstien på den ene side af vejbanen (det er ok men) 500 meter længere fremme skal man så skifte til den anden side af vejbaner. Det er inkonsekvent !!!”

”Pladsen på cykelstierne, når der anvendes ladcykler, ligesom de egentlige cykelfanatikere kører så stærkt og ikke bruger ringeklokke mv til signal for passage.”

"Andre cyklister som møver foran, overhaler biler udenom, cykler mod ensretning."

 

5 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page