Urban Planning

ALT OM OS

Vi samarbejder om bedre levesteder

Vores mission er byer, lokalområder og boligområder, hvor folk trives.

Plan Gruppen arbejder med byudvikling i samarbejde med borgere, virksomheder, politikere, forvaltninger og eksperter. Vores tilgang er strategisk langtidsholdbar og bæredygtig udvikling af by og land som ligeværdige levesteder, der tilbyder noget forskelligt.


Plan Gruppen har været i rådgivningsmarkedet i godt 20 år.

Vi er byplanlæggere, arkitekter. økonomer og proceskonsulenter.

 

Vi tror på samarbejde og udvikling

Vores fokus

Danmark er under forandring. Stigende urbanisering, udfordrede udkantsområder og byer, ændrede mønstre for handel, arbejde og mobilitet. Forandringer der giver både udfordringer og muligheder. Hos Plan Gruppen hjælper vi med udviklingen af levesteder med udgangspunkt i faglig viden, grundighed og samarbejde.


Vores livssyn og holdninger

Vi er en mindre virksomhed med store kunder. Det betyder at vi er agile, kan træffe beslutninger og samtidig er bevidste om det ansvar for kvalitet, der påhviler os. Vi er tilhængere af dialog og samarbejde – både med vores kunder og i forholdet til de aktører, der indgår i udviklingen af kommuner, byer og levesteder.  

Vores navn

Vi hedder Plan Gruppen fordi det er det vi gør – vi lægger planer og samarbejder om planer. Strategiplaner, udviklingsplaner, områdeplaner og lokalplaner. Vi har en faglighed, der sætter os i stand til at samarbejde om den proces, der omgiver planlægnings- og udviklingsarbejdet i den kommunale og offentlige verden.


Vores historie

Plan Gruppen har været i rådgivningsmarkedet i godt 20 år og er blevet til gennem en fusion af analysefirmaet Promonitor og byudviklingsfirmaet Komlab. Selskabet blev grundlagt i København og har i dag hovedkvarter i Sønderborg. Plan Gruppen løser opgaver for kommuner, råd, ministerier, fonde og andre rådgivningsvirksomheder. 

 

Selskabsoplysninger

Anpartsselskab

CVR. nr. 31885361

Grundlagt 31.12.2000

Selskabets adresse:

Lufthavnsvej 1

6400 Sønderborg

Mødecenter:

c/o JWH

Mejlgade 44
8000 Aarhus C

Revisor: Dansk Revision
Bank: Sydbank
Reg. nr.: 8010
Konto nr.: 000 55 55 553

EAN-nr. 5797200032324

Hovednummer: (+45) 42 64 00 41

 

REFERENCER

Vi har løst opgaver for:

Arla
Ballerup Kommune
Billund Kommune
Bygge- og Boligstyrelsen
Carlsberg
Cint AB
Colas
Commocean
Dansk Håndbold Forbund
Dansk Industri
Domea Boligadministration
Egedal Kommune
Erhvervsstyrelsen
Erhvervsministeriet
Fredensborg Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikssund Kommune
Furesø Kommune
Grundejernes Investeringsfond
Guldborgsund Kommune
HAB Bolig
Haderslev Kommune
Helsingør Kommune
Helsingør-Helsingborg
Herlev Kommune
Hillerød Kommune
Hørsholm Kommune
JWH Arkitekter
Kuben Management
Københavns Kommune
Københavns Universitet
Køge Kommune
Landsbyggefonden
Langeland Kommune
Lejre Kommune
LB Koncernen
Mariagerfjord Kommune
Middelfart Kommune
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Nyborg Kommune
Project Zero
Region Syddanmark
Ringsted Kommune
Rådet for Sikker Trafik
Salus Boligadministration
Sorø Kommune
Sønderborg Kommune
Sønderborg Vækstråd
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Transport- og Boligministeriet
Tønder Kommune
Uddannelsesnævnet for Handel- og Kontorområdet
Udlændinge, Integrations og Boligministeriet
Universitets- og Bygningsstyrelsen
Varde Kommune
Vejle Kommune
Ørsted
Aabenraa Kommune
Aalborg Kommune