Urban Planning

ALT OM OS

Vi arbejder for bedre levesteder

Vi udvikler bæredygtige byer, lokalområder og boligområder, hvor folk trives. Vi leverer processer og planer med fokus på bæredygtige strategier for by- og områdeudvikling. Vi er byplanlæggere, økonomer, proceskonsulenter, analytikere og arkitekter.


Vi hjælper med udviklingen af ​​byer, områder og levesteder. Vores tilgang er bæredygtig udvikling af by og land som lige levesteder, der tilbyder noget andet. Vi arbejder for at skabe et fælles udgangspunkt og forståelse af områdets forudsætninger og muligheder. Den centrale drivkraft for byudvikling er at finde, hvad der gør byer og levesteder specielle - det, der er vanskeligt at efterligne, og som giver borgerne kvalitet. Vi arbejder med dette i tæt samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger, fordi de er aktørerne i den udvikling, der er behov for at ændre.


Plan Gruppen understøtter alle samarbejdsprocesser i byudviklingsstadierne: fra analyser, processer, dialoger og idéudvikling til planlægning, implementering og evaluering.


Med venlig hilsen

Dit Plan Gruppen team

 

REFERENCER

Kunder vi har samarbejdet med

Arla
Ballerup Kommune
Billund Kommune
Bygge- og Boligstyrelsen
Carlsberg
Cint AB
Colas
Commocean
Dansk Håndbold Forbund
Dansk Industri
Domea Boligadministration
Egedal Kommune
Erhvervsstyrelsen
Erhvervsministeriet
Fredensborg Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikssund Kommune
Furesø Kommune
Grundejernes Investeringsfond
Guldborgsund Kommune
HAB Bolig
Haderslev Kommune
Helsingør Kommune
Helsingør-Helsingborg
Herlev Kommune
Hillerød Kommune
Hørsholm Kommune
JWH Arkitekter
Kuben Management
Københavns Kommune
Københavns Universitet
Køge Kommune
Landsbyggefonden
Langeland Kommune
Lejre Kommune
LB Koncernen
Mariagerfjord Kommune
Middelfart Kommune
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Nyborg Kommune
Project Zero
Region Syddanmark
Ringsted Kommune
Rådet for Sikker Trafik
Salus Boligadministration
Sorø Kommune
Sønderborg Kommune
Sønderborg Vækstråd
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Transport- og Boligministeriet
Tønder Kommune
Uddannelsesnævnet for Handel- og Kontorområdet
Udlændinge, Integrations og Boligministeriet
Universitets- og Bygningsstyrelsen
Varde Kommune
Vejle Kommune
Ørsted
Aabenraa Kommune
Aalborg Kommune

 

© 2021 PLAN GRUPPEN. Made in Denmark.