BYER OG LEVESTEDER

Plan Gruppen samarbejder om at udvikle byer og levesteder. Vores mission er at bidrage til udviklingen af byer og lokalområder, hvor mennesker trives. Vores tilgang til udvikling er by og land som ligeværdige levesteder, der kan noget forskelligt. 

Vores team består af  byplanlæggere, arkitekter, økonomer og proceskonsulenter med baggrund fra ministerier, kommuner, universiteter og erhvervsliv.

Stationsbyer - Plan Gruppen (1).jpg
 
 
Urban Planning

Faglig bistand til udvikling

Plan Gruppen samarbejder om byudvikling og medvirker til strategiplaner, udviklingsplaner, områdeplaner og lokalplaner.

Vi udvikler byer og levesteder i samarbejde, med det mål at fremme byer, lokalområder og boligområder, hvor folk trives. Vi leverer analyser, processer og planer med fokus på bæredygtige strategier.


Vi tror på samarbejde i byudviklingen. Samarbejde med myndigheder, eksperter, borgere og erhvervsliv, for at få de mest optimale og bæredygtige resultater. 


Medarbejdernes faglighed og erfaring sætter os i stand til at tilføre værdi og kvalitet til offentlige planlægnings- og udviklingsarbejder.

 

KUNDER

Ballerup Kommune, Billund Kommune, Bygge- og Boligstyrelsen, Carlsberg, Cint, Colas, Commocean, Dansk Håndbold Forbund, Dansk Industri, Domea Boligadministration, Egedal Kommune, Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet, Fredensborg Kommune, Frederiksberg Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, GF Fonden, Grundejernes Investeringsfond, Guldborgsund Kommune, HAB Bolig, Haderslev Kommune, Helsingør Kommune, Helsingør-Helsingborg linjen, Herlev Kommune, Hillerød Kommune, Hørsholm Kommune, JWH Arkitekter, Kuben Management, Københavns Kommune, Københavns Universitet, Køge Kommune, Landsbyggefonden, Langeland Kommune, Lejre Kommune, LB Koncernen, Mariagerfjord Kommune, Middelfart Kommune, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Project Zero, Region Syddanmark, Ringsted Kommune, Rådet for Sikker Trafik, Salus Boligadministration, Sorø Kommune, Sønderborg Kommune, Sønderborg Vækstråd, Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, Transport- og Boligministeriet, Tønder Kommune, Uddannelsesnævnet for Handel- og Kontorområdet, Udlændinge, Integrations og Boligministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Varde Kommune, Vejle Kommune, Ørsted, Aabenraa Kommune, Aalborg Kommune, Aarhus Kommune