Urban Planning

Om Plan Gruppen

Samarbejde om udvikling af levesteder

Vores mission er gennem faglig viden om byudvikling og planlægning at bidrage til byer, lokalområder og boligområder, hvor folk trives.

Plan Gruppen leverer beslutningsgrundlag, sparring og rådgivning på basis af faglig viden, analyser og aktørsamarbejde.

Vores tilgang er bæredygtig udvikling af by og land som ligeværdige levesteder, der tilbyder noget forskelligt. Vores team består af byplanlæggere, arkitekter, økonomer og proceskonsulenter.

 

Vi tror på faglig viden og samarbejde

Fokus

Danmark er under forandring. Stigende urbanisering, klimaforandringer, udfordrede udkantsområder og byer, ændrede mønstre for handel, arbejde og mobilitet. Forandringer der giver både udfordringer og muligheder. Vi hjælper vi med udviklingen af levesteder med udgangspunkt i analyser, byplanlægning og borgersamarbejde.


Holdninger

Vi er tilhængere af samarbejde – både med vores kunder og i forholdet til de aktører, der indgår i udviklingen af kommuner, byer og levesteder. Vi er en mindre virksomhed med et godt netværk og store kunder og er bevidste om det ansvar for kvalitet der påhviler os.

Navn

Vi hedder Plan Gruppen fordi vi samarbejder om planer. Strategiplaner, udviklingsplaner, områdeplaner og lokalplaner. Vi har en faglighed, der sætter os i stand til at samarbejde om og tilføre værdi til den proces, der omgiver planlægnings- og udviklingsarbejdet i den kommunale og offentlige verden.

 

REFERENCER

Ballerup Kommune
Billund Kommune
Bygge- og Boligstyrelsen
Carlsberg
Cint
Colas
Commocean
DHF
Dansk Industri
Domea Boligadministration
Egedal Kommune
Erhvervsstyrelsen
Erhvervsministeriet
Fredensborg Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikssund Kommune
Furesø Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
GF Fonden
Grundejernes Investeringsfond
Guldborgsund Kommune
HAB Bolig
Haderslev Kommune
Helsingør Kommune
Helsingør-Helsingborg
Herlev Kommune
Hillerød Kommune
Hørsholm Kommune
JWH Arkitekter
Kuben Management
Københavns Kommune
Københavns Universitet
Køge Kommune
Landsbyggefonden
Langeland Kommune
Lejre Kommune
LB Koncernen
Mariagerfjord Kommune
Middelfart Kommune
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Nyborg Kommune
Odense Kommune
Project Zero
Region Syddanmark
Ringsted Kommune
Rådet for Sikker Trafik
Salus Boligadministration
Sorø Kommune
Sønderborg Kommune
Sønderborg Vækstråd
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Transport- og Boligministeriet
Tønder Kommune
Uddannelsesnævnet for Handel- og Kontorområdet
Udlændinge, Integrations og Boligministeriet
Universitets- og Bygningsstyrelsen
Varde Kommune
Vejle Kommune
Ørsted
Aabenraa Kommune
Aalborg Kommune

 

Selskabsoplysninger

Anpartsselskab

CVR. nr. 31885361

Grundlagt 31.12.2000

Selskabets adresse:

Alsion 2

6400 Sønderborg

Revisor: Dansk Revision
Bank: Sydbank
Reg. nr.: 8010
Konto nr.: 000 55 55 553

EAN-nr. 5797200032324

Kontor: (+45) 42 64 00 41