ANALYSER AF MOBILITET, TRAFIK, SIKKERHED OG MENNESKER

Viden om adfærd til bæredygtig og sikker mobilitet.

Vores mobilitet og trafik er under forandring og vil om 2 årtier se anderledes ud end i dag. Årsagerne er mange: ændringer af livsstil, nye måder at bo, handle og arbejde på, den aldrende befolkning, mere fokus på miljø, klima og livskvalitet. Den moderne urbane livsstil i stigende grad kunne leves uden ejerskab til en bil. Udviklingen er i gang og er kendetegnet af færre biler i bymidten med flere muligheder for nærtransport gennem gang, cykling og kollektiv transport. Samtidig kan vi forvente en stadig hurtigere omstilling fra biler med forbrændingsmotor til elbiler, med de nye udfordringer det stiller, særligt til byernes infrastruktur. 

 

Plan Gruppen foretager undersøgelser om mobilitet for myndigheder, virksomheder og organisationer. Vores speciale er den menneskelige faktor i trafikken. Gennem analyser bidrager vi med velfunderet viden til aktører, der arbejder med mobilitet og trafiksikkerhed. Den viden vi indhenter bruges nationalt og lokalt i arbejdet med trafiksikkerhed og i forhold til byplanlægning og byudvikling. 

Vores analyser omfatter:

  • Transportadfærd

  • Trafiksikkerhed

  • Transport, fremkommelighed og parkering

  • Transport med fokus på gang og cykling

  • Transport og brug af bymidten

  • Transport i landområder

  • Transport til/fra skoler

20190919_175404.jpg