Plan Gruppen skolevej (9).png

Sund Skolevej

Med projekt Sund Skolevej hjælper vi kommuner i hele landet til mere viden om børnefamiliernes transportvalg og rådgivning om, hvilke metoder der kan bringes i spil for mest effektivt at fremme gang og cykling.


Mange børn får for lidt bevægelse i dagligdagen og skolevejen kan bidrage til at gøre børn mere aktive. Selvom Danmark er blandt de bedste lande i verden på området trafiksikkerhed og mange steder har gode forhold for cyklister og gående, er der stadig et potentiale for mere aktiv transport på skolevejen.


For at adressere denne dagsorden og give kommuner nye redskaber til fremme af aktiv og sikker skoletransport, stiller vi skarpt på børnefamiliens transportvalg. Vores mål er at få mere nuanceret viden om valg af skoletransport med udgangspunkt i familiens behov, oplevelser og hverdag. Som resultat af projektet vil arbejdsgruppen udvikle en række anbefalinger, der kan bruges af kommuner, skoler og andre, der arbejder for at fremme aktiv, sund og trafiksikker skoletransport.


Mere end 11.000 børn og forældre har hjulpet os.


Gennem en stor undersøgelse i samarbejde med 9 kommuner har vi spurgt mere end 11.000 elever og forældre om deres transportvaner, præferencer og begrundelser for transportvalg til skolen. Desuden har omkring 100 skoleledere / færdselskontaktlærere bidraget med informationer og holdninger til skoletransporten. Undersøgelsen danner grundlaget for de anbefalinger vi udgiver.

GF Fonden støtter projektet.

GF Fonden har valgt at støtte ’Projekt Sund Skolevej’, fordi det er et vigtigt og nytænkende projekt med mange muligheder. Ved hjælp af analyser og dialog kan projektet kaste lys over de danske børnefamiliers transportvaner og -motiver, sætte fokus på vigtigheden af en nem og sikker skolevej og skabe mere viden om, hvordan man med udgangspunkt i familiens hverdag kan udvikle konkrete trafiktiltag.

I sidste ende skal projektet medvirke til at mindske antallet af biler omkring skolerne og få flere børn – og deres forældre – op på cyklerne og ud på gangstierne. Det gælder om at grundlægge de gode vaner tidligt, og det mener vi, at et projekt som dette i høj grad kan være med til.

Projektet har således et stort potentiale til at forbedre de danske børns skoletransport – både set i et sundhedsmæssigt og i et trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv. Målet er at kunne hjælpe både skoler og kommuner i hele landet med at tilrettelægge kampagner, aktiviteter og trafikforbedringer, der støtter op om den sunde og sikre trafikkultur for alle elever. Og netop dét er det vigtigste parameter, når vi i GF Fonden udvælger projekter: Det skal have potentiale til at fremme trafiksikkerheden ikke blot i lokalområdet – men i hele Danmark.

Giv dit bidrag.

Har du selv børn der går i skole og vil bidrage til projektet, kan du besvare spørgeskemaet om skoletransport. Benyt spørgeskemalinket. 

Kontaktperson hos GF Fonden:

Rikke Stange Laursen
Kommunikationsmedarbejder
GF Forsikring
Telefon 28 10 83 23
presse@gfforsikring.dk

Kontaktperson hos Plan Gruppen:

Tenna Tychsen, Partner

Telefon  50 55 90 48

Mail: tt@plangruppen.dk