top of page
Viden og analyser til erhvervsudvikling og erhvervsklima ved PLANGRUPPEN

ERHVERVSANALYSER

Analyser til lokal erhvervsudvikling

​Samarbejde mellem erhvervsliv og myndigheder har stor betydning for beskæftigelse og velfærd. Når kommuner og andre myndigheder vil tilbyde det bedst mulige samarbejde med erhvervslivet, sker det bedst på et grundlag af viden og dialog. Plangruppen har mange års erfaring med at kortlægge erhvervslivets behov, fokus og udfordringer, så kommunen kan målrette indsatsen så den bedst muligt matcher erhvervslivets behov. Det være sig i forhold til erhvervsstrategier, tilbud for erhvervsfremme eller i forhold til rådgivning og myndighedsbetjening.


Erhvervsanalyser kan målrettes:

En kommune eller kommunale klynger

Hele kommunens erhvervsliv

Geografiske områder

Udvalgt efter branche

Udvalgt efter størrelse

Udvalgt efter selskabsalder

 

Analyserne kan blandt andet omfatte:

Tema 1 / Erhvervsklima, kontakt og tilfredshed

Tema 2 / Behovsafdækning ift. erhvervsfremmeindsats

Tema 3 / Teknisk sagsbehandling og myndighedsbetjening

Tema 4 / Dialog møder med ledelsen i vigtige virksomheder

bottom of page