ERHVERVSKLIMA

Analyser af det kommunale erhvervsklima

Positivt og effektivt samarbejde mellem erhvervsliv og myndigheder har betydning for beskæftigelse og velfærd. Når kommuner og andre myndigheder vil tilbyde det bedst mulige samarbejde med erhvervslivet, sker det bedst på et grundlag af solid, troværdig viden og gensidig dialog. Plan Gruppen har mange års erfaring med at samarbejde med kommuner om at kortlægge erhvervslivets udfordringer og behov, så kommunen kan målrette indsatsen over for erhvervslivet. Det være sig i forhold til opdatering af erhvervsstrategier, tilbud for erhvervsfremme eller i forhold til rådgivning og myndighedsbetjening.

Erhvervsanalyser kan målrettes:

En kommune eller kommune klynger

Hele kommunes erhvervsliv

Geografiske områder

Udvalgt efter branche

Udvalgt efter størrelse

Udvalgt efter alder


Analyserne kan blandt andet omfatte:

Tema 1 / Erhvervsklima, kontakt og tilfredshed

Tema 2 / Behovsafdækning ift. erhvervsfremmeindsats

Tema 3 / Teknisk sagsbehandling og myndighedsbetjening

Tema 4 / Dialog møder med ledelsen i vigtige virksomheder

Erhvervsklima