top of page

Beslutningsgrundlag

Vi udarbejder beslutningsgrundlag til kommune- og byudvikling. Vi tilrettelægger processer der sætter professionel og lokal viden i system som udgangspunkt for udvikling. Som kunde kan du trække på vores omfattede erfaring i samarbejdet med kommuner, ministerier og fonde om udrednings- og analysearbejde, der også omfatter vejledninger og metoder i byudviklingen.

BYBESKRIVELSER

Plan Gruppen kortlægger bærende værdier og forudsætninger for udvikling i bydele og byer. Byernes succesfulde udvikling kommer ikke over natten. Nye varige værdier bygger på eksisterende værdier, som byerne kan bringe i spil i nye sammenhænge - fysisk, sociale og kulturelle.

BORGERSAMARBEJDE

Plan Gruppen tilrettelægger og gennemfører struktureret samarbejde og dialog med borgere og interessenter, der kan resultere bedre løsninger og et forventningsafstemt beslutningsgrundlag.

PLANBESKRIVELSER

Plan Gruppen hjælper med at sætte struktur på drømme og ideer til fremtiden. Vi bistår med udviklingsplaner, der giver retning for prioritering og valg af kommende indsatser. Ligeledes bistår vi med tilrettelæggelse af områdefornyelsesprogrammer.

ANALYSER

Vi udarbejder analyser der understøtter udvikling i det offentlige. Analyser der har til formål at levere indsigt, så myndigheder kan træffe bedre beslutninger. Som kunde kan du trække på vores omfattende erfaring med analyser og undersøgelser for kommuner, ministerier, styrelser og fonde.

KOMPAS PRODUKTER

Plan Gruppens Kompas analyser er udviklet som pejlingsmærker for vigtige, kommunale og samfundsmæssige dagsordner. Hver undersøgelse sætter fokus på et område, som belyses fra forskellige vinkler, der tilsammen giver et overblik og kan bruges som styringsmærker for indsatser.

E-BORGERPANEL

Borgerpaneler fra Plan Gruppen gør det muligt at inddrage myndighedernes målgrupper i flere sammenhænge. Gennem deltagerprofilering skaber vi kontakt til de relevante målgrupper, hvad enten den er bred eller meget specifik.

bottom of page