Cases

CASE. AALBORG KOMMUNE, TRAFIK- BYGGE- OG BOLIGSTYRELSEN

Alle taler om adgang til naturen. Men hvordan inviterer vi naturen indenfor i byen?

CASE. DIVERSE KOMMUNER

Hvordan oplever borgere kommunens identitet, styrker og udfordringer? 

CASE. BILLUND KOMMUNE

Hvordan udvikler vi fællesskab og sammenhold og synliggør byens liv?

CASE. REGION SYDDANMARK

Hvad kendetegner regionens bymidter - deres identitet, attraktivitet og byliv?

CASE. TRAFIK- BYGGE- OG BOLIGSTYRELSEN

Pointer fra stationsby seminar i Ørestaden med Plan Gruppen som ordstyrer

CASE. FORSKNING STØTTET AF ERHVERVSMINISTERIETS LANDDISTRIKTSPULJE

Hvordan påvirker deltidsbosætning lokalt og hvad er det gode deltidsliv?

CASE. BILLUND KOMMUNE OG VORBASSE

Hvordan Vorbasse og Billund Kommune kan samarbejde om områdefornyelse

CASE. AABENRAA KOMMUNE & SALUS

Hvoran får vi Høje Kolstrup væk for ghettolisten og skaber en attraktiv bydel? 

CASE. SØNDERBORG KOMMUNE

Hvordan skaber vi et fundament for alle byernes udviklingsstrategier ?

CASE. UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

Byfornyelse med solide resultater. Hvad består det gode samarbejde i?

CASE. MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER

Hvordan medtænker vi kulturarven og bruger den aktivt og fremadrettet?

CASE. KØBENHAVNS UNIVERSITET

Hvordan skaber vi klarhed over brugernes ønsker og forventninger?

CASE. DIVERSE KOMMUNER

Hvad er erhvervslivets behov for løsninger, erhvervsfremme og samarbejde? 

Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Kontakt os

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af Urbaxa.org  │ Selskabsoplysninger  │ Persondatapolitik