CASE. AALBORG KOMMUNE, TRAFIK- BYGGE- OG BOLIGSTYRELSEN

 Hvordan får vi naturen ind i byen?

CASE. DIVERSE KOMMUNER

Hvordan oplever borgere kommunens identitet? 

CASE. BILLUND KOMMUNE

Hvordan udvikler vi sammenhold?

CASE. REGION SYDDANMARK

Hvad kendetegner regionens byer?

CASE. TRAFIK- BYGGE- OG BOLIGSTYRELSEN

Pointer fra stationsbyseminar

CASE. FORSKNING STØTTET AF ERHVERVSMINISTERIETS LANDDISTRIKTSPULJE

Hvordan påvirker deltidsbosætning?

CASE. BILLUND KOMMUNE OG VORBASSE

Hvordan kan vi samarbejde om områdefornyelse?

CASE. AABENRAA KOMMUNE & SALUS

Hvordan får vi fjernet boligområdet fra ghettolisten? 

CASE. SØNDERBORG KOMMUNE

Hvordan arbejder vi med mange byers udviklingsstrategier?

CASE. UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

Hvad kendetegner det gode samarbejde i i byfornyelsen?

CASE. MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER

Hvordan medtænker vi kulturarven?

CASE. KØBENHAVNS UNIVERSITET

Hvordan skaber vi klarhed over brugernes forventninger?

CASE. DIVERSE KOMMUNER

Hvad er erhvervslivets behov? 

Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Kontakt os

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af netværket Urbaxa │ Selskabsoplysninger  │ Persondatapolitik

  • LinkedIn
  • Twitter