PLAN GRUPPEN CASES

Vi udvikler levesteder

stationsbyer 003.jpg

Case

BORGERNE OM KOMMUNEN

Undersøgelse til beskrivelse af livskvalitet, service og prioriteter i kommunen

Case

LANDSBYUDVIKLING

Attraktiv boligby i landskabet i Billund

Case

BYMIDTENS KENDETEGN

Beskrivelse og analyse af de største syddanske byer i Region Syddanmark

Case

7 POINTER OM STATIONSBYER

Pointer fra stationsby-seminar i Ørestaden med Plan Gruppen som ordstyrer og indlægsholder

Case

DEN MODERNE LANDSBY

Forskningsprojekt om hjem nr. 2 (deltidsbolig, fleksbolig)

Case

OMRÅDEFORNYELSE

Områdefornyelse i samarbejde med Billund Kommune og Vorbasse

Case

FRA GHETTOLISTE TIL ATTRAKTIV

Fra ghetto til attraktiv bydel i Aabenraa

Case

BYSTRATEGIER I DIALOG

Bystrategier i dialog med lokalområdernes borgerne i Sønderborg 

Case

MEDSKABELSE I MINDRE BYER

Det gode samarbejdes DNA

Case

KULTURARV I BYUDVIKLINGEN

Vi har brug for at indtænke kulturarven

Case

BRUGERWORKSHOP FOR KU

Copenhagen Plant Science Center

Case

ERHVERVSLIVETS FOKUS

Undersøgelser til kommunal erhvervsudvikling og erhvervsklima