REFERENCER

Arla

Ballerup Kommune

Billund Kommune

Bygge- og Boligstyrelsen

Carlsberg

Cint AB

Colas

Commocean

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Industri

Domea Boligadministration

Egedal Kommune

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsministeriet

Fredensborg Kommune

Frederiksberg Kommune

Frederikssund Kommune

Furesø Kommune

Grundejernes Investeringsfond

Guldborgsund Kommune

HAB Bolig

Haderslev Kommune

Helsingør Kommune

Helsingør-Helsingborg

Herlev Kommune

Hillerød Kommune

Hørsholm Kommune

JWH Arkitekter

Kuben Management

Københavns Kommune

Københavns Universitet

Køge Kommune

Landsbyggefonden

Langeland Kommune

Lejre Kommune

LB Koncernen

Mariagerfjord Kommune

Middelfart Kommune

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Nyborg Kommune

Project Zero

Region Syddanmark

Ringsted Kommune

Rådet for Sikker Trafik

Salus Boligadministration

Sorø Kommune

Sønderborg Kommune

Sønderborg Vækstråd

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen

Transport- og Boligministeriet

Tønder Kommune

Uddannelsesnævnet for Handel- og Kontorområdet

Udlændinge, Integrations og Boligministeriet

Universitets- og Bygningsstyrelsen

Varde Kommune

Vejle Kommune

Ørsted

Aabenraa Kommune

Aalborg Kommune