top of page
  • Forfatters billedeLars Lindenberg

Naturen i byen - byen i naturen

Opdateret: 5. feb.

Byer og lokalsamfund kan få flere gevinster ved at satse på natur i byen.


Vi taler ofte om mindre byers udfordringer og fokuserer måske mest på nedslidte hovedstrøg og trafik gennem byen, mens mulighederne i den grønne natur, der omkranser byerne synes undervurderede.


Hvad naturen angår taler vi om at kunne komme ud i den. Vi taler om at skabe adgang til naturen, om bedre stiforbindelser, om at markedsføre den og tiltrække nye borgere til udsigtsgrunde osv.


Potentialerne er langt større. Lad os i stedet tale om at invitere naturen ind i byerne. Det taler man om i storbyerne som en ny trend, og hvor ligger det mere lige for, end i de mindre byer og lokalsamfund, der ligger midt i det naturlige eller kulturskabte landskab.


Unikke landskabstræk, alt efter hvor vi befinder os geografisk, giver byerne forskellige stedlige kvaliteter, fx åen, der snor sig gennem byen, vadestedet med stor biodiversitet, tilgroede nedlagte grusgrave, som kan være unikke og spektakulære i deres udtryk. Selv gamle nedlagte jernbanespor giver mulighed for at genskabe naturmættede grønne strøg og også forbindelser i og mellem byerne.I de store byer bliver vi nødt til at nytænke naturens indmarch, mens vi i mindre byer har mulighed for direkte at koble til potentialerne i det omkringliggende landskab. Der kan være muligheder for at skabe rekreative rum, hvor man finder plads til ro og eftertænksomhed eller aktive rum for udfoldelsesmuligheder, samvær og læring, spejderliv, dyrehold m.m. Mulighederne er mange.


Men hvordan får vi øjnene op for alle disse kvaliteter og i mange tilfælde lavt hængende frugter? I 2018 satte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fokus på Natur- og Landskabsværdier i byfornyelsen og igangsatte en række forsøg.


Plangruppen er forsøgskonsulent for Aalborg Kommune. der netop så mulighed for at samarbejde med Frejlev syd for Aalborg om at finde ud af, hvordan et mindre bysamfund kan invitere naturen ind og derved skabe ny identitet, naturoplevelser og bedre livskvalitet.

Det er en anderledes måde at gribe byudviklingen an på, som kommunen fik udviklingsmidler til fra Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen. Frejlev har unikke potentialer. Byen ligger på en gammel kystskrænt i et spektakulært landskab med udsigt til Limfjorden. Byen har nedlagte grusgrave som engang var livsnerven i byen. Nu er de lukkede for drift og giver i stedet mulighed for nye helt unikke rekreative rum, også spændende ny bebyggelse i naturen. I 2019 startede samarbejdet mellem lokalsamfundet, Aalborg Kommune, Plangruppen og Habitats om at få udviklet og synliggjort byens landskab og vilde naturpotentialer, med udgangspunkt i en ”grøn visionsplan for Frejlev”.


Sammen med borgere, grundejerforeninger, skole og foreningslivet starter vi helt konkret med at skaffe os viden om landskabs- og naturpotentialerne i Frejlev. Vi skal helt ned i materien og finde ud af, hvordan forskellige grønne arealer kan disponeres, bearbejdes og plejes så store naturpotentialer kan indfries. Vi kan allerede se, at en grøn tilgang til løsning af udfordringer i mindre lokalsamfund udløser stor nysgerrighed, glæde og lyst til at medvirke.

 

Plangruppen hjælper med udvikling, der tager udgangspunkt i data, viden og samarbejde.

4 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page