• Plan Gruppen

Inviter deltidsborgere indenfor i lokalsamfundene

Det opfordrede Plan Gruppen til, da vi for nylig præsenterede vores rapport ”Bolig 2 - en del af den moderne landsby” på Erhvervsministeriets Landdistriktskonference.


Mørke vinduer, manglende skattegrundlag, mindre service, færre børn og lukkede skoler er typiske bekymringer der fylder hos fastboende borgere, men kommuner kan være tilbøjelige til at undervurdere de potentialer, der følger med deltidsboliger, og fastboende borgere er ikke nødvendigvis vidende om, hvad deltidsborgerne tilfører lokalsamfundet fx gennem forbrug, initiativer og nytænkning.

  • Deltidsborgere ønsker at være en del af det lokale hverdagsliv

  • De investerer mange penge i renovering af deres huse

  • Investeringer kommer lokale håndværkere til gode

  • De forbruger lokalt

  • Der er gode chancer for at deltidsborgere bliver borgere på fuld tid

  • De er mennesker med ressourcer

Plan Gruppens rapport konkluderer at Bolig 2 er en udviklingsmulighed i lokalsamfund i landets yderkommuner - i særdeleshed, hvor der er er god livskvalitet, men hvor huse står tomme, og hvor det er svært at opretholde permanent bosætning.


​Den nye undersøgelse af deltidsborgere og deres samspil med lokalsamfund er gennemført af Plan Gruppen 2018-2019 i samarbejde med Tønder og Langeland kommuner og støttet af Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje med det formål, at undersøge, hvordan deltidsbosætning påvirker lokalsamfundet og hvad der udgør det gode deltidsliv.


#deltidsborgere #deltidsbolig #flexbolig #lokalsamfund #byudvikling #byplanlægning #analyse


Lad Plan Gruppen hjælpe jer videre

Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Kontakt os

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af netværket Urbaxa │ Selskabsoplysninger  │ Persondatapolitik

  • LinkedIn
  • Twitter