top of page
  • Forfatters billedeLars Lindenberg

Byer med plads til natur

Opdateret: 5. feb.

Artikel ved Tenna Tychsen, Plan Gruppen.


Mens nogle byer har plantet vilde blomster i vejkanten, har Plan Gruppen og Aalborg Kommune bragt naturen ind i en hel by. I samarbejde med borgerne naturligvis.

I manges øjne hører by og vild natur slet ikke sammen. Byen er det kulturskabte miljø, og naturen er helt sin egen – uberørt, selvgroet og uregerlig. Ikke desto mindre gør den vilde natur sit indtog i både små og store byer i disse år. Så kan vi diskutere, hvor meget og hvordan naturen skal fylde eller indordne sig byens strukturer, arkitektur og æstetik.


Nye generationer vil se anderledes på byernes udvikling og brug. Urbaniseringens væsen betyder, at større byer vokser og mindre byer kan være præget af stilstand og i nogen tilfælde af arealer som bliver til overs, når bygninger forsvinder. Uanset udfordringernes karakter vil krav om bæredygtig udvikling ændre på vores holdninger til, hvem og hvad der skal udfylde byens rum, og hvordan vi bruger de rum, som vi deler med hinanden og med planter og dyreliv.


Natur i byen handler om plads og livskvalitet


Gennem 3 år har Aalborg Kommune i samarbejde med borgere inviteret naturen indenfor i Frejlev, en oplandsby på ca. 2.800 indbyggere 9 km sydvest for Aalborg.

Aalborg Kommune har en overordnet målsætning om at få mere rig natur i alle kommunens byer. Frejlev er den første by, der har arbejdet med en vision for en grøn udvikling, der gælder for hele byen. Kommunen samarbejder med borgerne om at styrke byens grønne profil. Voksne og børn lægger i øjeblikket sidste hånd på arbejdet med projekter rundt omkring i hele byen, og for nylig blev ”Det Grønne Frejlev” indviet.


Mere rig natur handler om at give plads til flere planter og arter. I selve Aalborg bliver der skabt flere små grønne oaser. Aalborgs centrale Budolfi Plads er for nylig udvalgt til at repræsentere Danmark i den internationale konkurrence Green Cities Awards 2021. som er en del af EU-kampagnen "More Green Cities for Europe”. En mindre oplandsby som Frejlev behøver ikke tænke i små oaser, men kan på storslået vis invitere naturen indenfor i byens rum og understrege byens grønne identitet og profil.


Det gode eksempel ”Det Grønne Frejlev”


Bolig- og Planstyrelsen støtter projektet ”Det Grønne Frejlev”, der omfatter en grøn visionsplan og 6 konkrete projekter rundt omkring i byen. Projekterne har både signal- og nytteværdi. En gigantisk stensætning, med udvalgte sten fra byens grusgrave udgør byens velkomstportal. Ca. midtvejs på hovedgaden er en portal udformet som en grøn oase. Begge portaler giver plads for vild vækst, dyreliv og ophold, men er tilpasset deres bymæssige omgivelser. Hvor stensætningen er tænkt ind i et kulturarvmiljø omkring kirken, så er byportalen tænkt som en nyfortolkning af en byhave/et grønt torv som forbinder hal, skole og en rekreativ grøn grusgrav.En stigruppe har medvirket til at binde Frejlev sammen i et stiloop. Ruten er ca. 10 km lang og passerer flere af projekterne undervejs, nye udsigtspunkter og arealer med græssende dyr. Et skole- og hal samarbejde har været et stort aktiv under hele processen. Et skovareal ved skole og hal er blevet til en natursti og et overdrev. Skolebørnene har sammen med kommunens naturvejledere bygget bihoteller langs naturstien og samlet og sået blomsterfrø på overdrevet. Det nye vilde liv kan børn og lærere følge i leg og i undervisningen fremover.


Endelig samarbejder et par grundejerforeninger om at skabe grønnere og rigere fællesarealer på synlige steder. Her kan alle borgene i de kommende år blive inspireret og følge med i, hvordan arealerne udvikler sig, når de slentrer forbi.


Et vildt projekt i et struktureret samarbejde


Aalborg Kommune har sammen med borgere, grundejerforeninger, skole, hal, kirkemenigheden budt naturen inden for. ”Det Grønne Frejlev” er udviklet i samarbejde. Det er et vildt projekt, men det har tager afsæt i et strategisk planarbejde og samarbejde, hvor Aalborg Kommune har håndplukket de forskellige fagligheder, der var nødvendige for at få visionerne og idéerne til at lykkes i den rette balance af vild og formet natur sammen med Frejlevs borgere.


En væsentlig styrke i samarbejdet om den grønne udvikling i Frejlev er det strategiske forarbejde, som kommunen har haft i samarbejdet med borgerne om en byudviklingsplan. Naturen og det grønne indgår i en strategisk plan for at binde den opdelte parcelhusby bedre sammen. På den baggrund blev den grønne vision og et idékatalog til i samarbejde med borgerne. Udviklingsprojektet i Frejlev vil vise, at mindre byer kan få meget livskvalitet for pengene ved at investere kræfter i rigere natur.

 

Plangruppen hjælper med udvikling, der tager udgangspunkt i data, viden og samarbejde.

4 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page