top of page
  • Forfatters billedeLars Lindenberg

Bilen er danskernes foretrukne transportmiddel

Opdateret: 5. feb.

Artikel ved Lars Lindenberg, Plangruppen.


Bilen er danskernes foretrukne transportmiddel og en betydelig kilde til CO2 udledning. Elbiler og hybridbiler udgjorde i 2020 kun 1,5 procent af den danske bilpark, selvom salget de senere år har været stigende. Men hvorfor er det overhovedet relevant med en grøn omstilling af bilparken?


I de seneste dage er bilen kommet i fokus. Bilkommissionen (Kommissionen for grøn omstilling af personbiler) har udgivet sin rapport med forslag til, hvordan bilparken i Danmark kan blive grønnere. Med forskellige afgiftsinstrumenter foreslår kommissionen tiltag, der skal reducere antallet af benzin- og dieselbiler og fremme salget af særligt små og billige elbiler – eller ”nul- og lavemissionsbiler” som samlebetegnelse på tværs af teknologier.


Transport generelt er den andenstørste årsag til energirelateret CO2 udslip og står for næsten 30 procent af EU’S samlede CO2 emissioner. Heraf stammer hovedparten med 72 procent fra vejtransport og hovedparten heraf kommer fra personbiler. Samlet tegner personbilstransporten sig for næsten en femtedel af hele vores C02 udledning.


Bilen er danskernes foretrukne transportmiddel og kan ofte ikke undværes. En gennemsnitlig dansker transporterer sig 36 km og dagen og tilbagelægger samlet 13.300 km om året. Af denne distance tilbagelægges 86 procent i personbiler eller varebiler. Ikke alene er mange afhængige af personbiler, men vi bruger også ofte bilen, fordi det er bekvemt og tidsbesparende. Selv danskere med et arbejde ”lige rundt om hjørnet” finder det ofte mere bekvemt at tage bilen på arbejde, fremfor gang, cykel eller offentlig transport. Konsekvensen er, at vores veje er fyldt op med biler med forbrændingsmotorer, der udleder ganske store mængder af CO2.


Dertil kommer, at antallet af personbiler i Danmark de seneste år er steget. Den 1. januar 2020 kørte der ifølge Danmarks Statistik 2,4 mio. private personbiler på de danske veje, hvilket er mere end 95.000 flere private biler end i 2018. Samtidig bliver bilerne større, fordi salget af SUV’er steget kraftigt og i dag er den mest solgte biltype, hvilket er en klimamæssig udfordring, fordi de højere biler giver et større CO2 aftryk end lavere biler.


Således har den voksende andel af SUV’er i Tyskland medført, at udledningen af CO2 fra biler er gået fra i flere år at være faldende til at være steget i 2019, trods alle tiltag for begrænsning af CO2 udledningen gennem skærpende krav og fremkomsten af nye, mere miljøvenlige teknologier.

Med eller uden politiske indgreb, er der på mange måder brug for nytænkning hos trafikanterne, hvis klimaudviklingen skal bringes under kontrol.

Som bilister er vi vant til at interesse os for plads, komfort, sikkerhed og økonomi når vi køber bil. At vi fremover skal tænke mere på miljø og klima, bliver sikkert en omstilling for mange. Trods afgiftsforskelle til fordel over el og opladningshybridbiler, har forbrændingsbiler (særligt benzinbiler) solgt bedst, også de seneste par år.


Men noget har bevæget sig, for de aktuelle salgstal viser en stor stigning i salget af opladningshydrider, der sensationelt i juni/juli 2020 overgik salget af nye dieselbiler til private. Den tilvækst har fundet sted i en periode, hvor der er kommet mange nye opladningshybrider på markedet. Så måske er grundlaget for en grøn omstilling til stede, ikke kun drevet af afgifter og forbud, som nogle politikerne har ønsket, men på basis af de biler, som aktuelt udbydes på markedet. Selvom man ikke kan udelukke, at alene udsigten til højere skatter, miljøafgifter eller forbud, kan have motiveret mange nye bilkøberne.


Det afgørende spørgsmål er, om den danske befolkning bliver klar til at købe nul- og lavemissionsbiler i et omfang, der kan bringe 750.000 – 1 mio. sådanne biler på gaden om 10 år. Hvis det skal lykkes, kræver det sikkert mere end afgiftsredskaber, det kræver i endnu højere grad, at bilindustrien kan tilbyde betalbare elbiler med en acceptabel rækkevidde til den almindelige bilkøber og at der opbygges et lade-net som gør ejerskab af en elbil praktisk for alle, inkl. byboere.


Den grønne omstilling af persontransporten skal lykkedes.


En politik der fremmer salget af nul- og lavemissionsbiler må forventes at komme. Elbilerne vil blive billigere at købe i takt med de faldende batteripriser og stigende produktionstal, ligesom udbuddet af elbiler fra bilindustrien kan forudses at stige kraftigt de kommende år. Sidstnævnte understøttes af de emissionskrav, som EU stiller til bilindustrien, der tvinger industrien til at afsætte flere elbiler.


For den grønne omstilling af vores transport vil det være en fordel, hvis politikere, kommuner og borgerne samarbejder konstruktivt og understøtter udviklingen i retning af flere miljøvenlige transportmuligheder. Herunder fremme af elbiler, cykling og kollektiv transport. En udvikling der kommer til at berøre vores boliger, arbejdspladser og det offentlige rum. Til gavn for vores klima.

 

Plangruppen hjælper med udvikling, der tager udgangspunkt i data, viden og samarbejde.

5 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page