top of page
Billede af Razvan Mirel

Beslutningsgrundlag til byudvikling

Vi udarbejder beslutningsgrundlag til kommune- og byudvikling.

Vi tilrettelægger processer der sætter professionel og lokal viden i system som udgangspunkt for udvikling. 

Rådgivning og service

Bybeskrivelser

Plan Gruppen kortlægger bærende værdier og forudsætninger for udvikling i bydele og byer. Byernes succesfulde udvikling kommer ikke over natten. Nye varige værdier bygger på eksisterende værdier, som byerne kan bringe i spil i nye sammenhænge - fysisk, sociale og kulturelle.

Borgersamarbejde

Plan Gruppen tilrettelægger og gennemfører struktureret samarbejde og dialog med borgere og interessenter, der kan resultere bedre løsninger og et forventningsafstemt beslutningsgrundlag.

Planbeskrivelser

Plan Gruppen hjælper med at sætte struktur på drømme og ideer til fremtiden. Vi bistår med udviklingsplaner, der giver retning for prioritering og valg af kommende indsatser. Ligeledes bistår vi med tilrettelæggelse af områdefornyelsesprogrammer.

Analyser

Vi udarbejder analyser der understøtter udvikling i det offentlige. Analyser der har til formål at levere indsigt, så myndigheder kan træffe bedre beslutninger. Gennem to årtier har vi udviklet individuelle undersøgelser og analyser til kommuner, ministerier, råd, rådgivere og virksomheder.

Borgerpaneler

Borgerpaneler fra Plan Gruppen gør det muligt at inddrage myndighedernes målgrupper i flere sammenhænge. Gennem deltagerprofilering skaber vi kontakt til de relevante målgrupper, hvad enten den er bred eller meget specifik. Plan Gruppen var den drivende kraft bag indførelsen af borgerpaneler i Danmark og har rådgivet og hjulpet en lang række kommuner. 

Specifikke ydelser

Arkitektonisk kortlægning af bevaringsværdige bymiljøer

Hvordan passer byudvikling med at vi gerne vil passe på et særligt gademiljø, en beplantning, en facaderække, en historisk bygningstype. Plan Gruppen samarbejder med kommuner og borgere om at kortlægge særlige kulturmiljøer i byerne. Vi giver bud på, hvordan man kan beskytte byens særlige identitet, når der sker udvikling og der skal bygges nyt, tidssvarende og bæredygtigt. Typisk udarbejder vi beslutningsgrundlag til planlægningsarbejdet.

Dialog som afsæt for byudvikling

Hvis der skal sikres et robust afsæt for byudvikling er det vigtigt at skabe mest mulig enighed om visionen og de mål, der sættes for udviklingen. Det kræver enighed blandt interessenterne om de kvaliteter man vil have i spil i sin udvikling socialt, kulturelt, fysisk, arkitektonisk og det kræver indblik og forståelse for de valg, der må træffes. Plan Gruppen tilrettelægger og gennemfører struktureret samarbejde og dialog med borgere og interessenter der kan resultere i et forventningsafstemt beslutningsgrundlag.

Fagbeskrivelser af bymidters identitet og arkitektur

Attraktive byer er steder, hvor det er lykkes at omsætte kvaliteter til noget unikt der giver værdi for borgerne. I byplanlægningen hjælper vi med at skabe klarhed over og forståelse for, hvad der skaber en attraktiv by med fokus på bymiljø, mennesker og liv. Vi samarbejder med JWH Arkitekter om kortlægning af byers identitet og attraktivitet.

Kortlægning af byers værdier og potentialer

Plan Gruppen kortlægger bærende værdier og forudsætninger for udvikling i bydele og byer. Byernes succesfulde udvikling kommer ikke over natten. Nye varige værdier bygger på eksisterende værdier, som byerne kan bringe i spil i nye sammenhænge - fysisk, sociale og kulturelle. Med enkle principper hjælper vores processer med at indkredse kernekvaliteter med udgangspunkt i både den professionelle beskrivelse og borgernes viden.

Programmer til by- og områdefornyelse

Plan Gruppen har dyb viden og erfaring inden for byfornyelseslovens område og kan bistå med tilrettelæggelse og gennemførelse af områdefornyelsesprogram både inden for rammerne af landsbyfornyelse og udvikling af levende bymidter.

Udviklingsplaner for byer og bydele

Udviklingsplaner er som regel resultatet af en udviklingsproces, der munder ud i en udviklingsstrategi og en plan for indsatser, der kan påvirke udviklingen i den ønskede retning. Plan Gruppen hjælper med at sætte struktur på drømme og ideer til fremtiden. Udviklingsplanen skal give retning for prioritering og valg af indsatser og give mulighed for at gribe chancer, når de opstår. Selv små projekter baner ofte vejen for større indsatser, når de er tænkt ind i en helhedsorienteret strategisk byudvikling.

Kontakt

Tenna Tychsen.jpg

Tenna Tychsen

Byplanlægger | tt(@)plangruppen.dk | +45 5055 9048

Tenna er byplanlægger (MAA) og certificeret systemisk proceskonsulent med erfaring fra ministerier, kommuner og konsulentbranchen. Tenna har gennem tre årtier medvirket til udviklingen af flere byudviklingspolitikker samt udført adskillige større offentlige udviklings- og planlægningsprojekter.


Tenna er desuden forfatter / medforfatter til en række faglige publikationer om byudvikling. 

bottom of page