BYUDVIKLING

Udvikling af byer, områder og levesteder

Plan Gruppen hjælper med udvikling af byer, områder og levesteder. Vores tilgang er bæredygtig udvikling af by og land som ligeværdige levesteder, der tilbyder noget forskelligt. Vi arbejder for at skabe et fælles udgangspunkt og forståelse for områdernes forudsætninger og muligheder. Den centrale drivkraft i byudviklingen er at finde ind til det, der gør byerne og levestederne til noget særligt - det som er svært at efterligne og som giver kvalitet til borgerne. Det arbejder vi med i tæt samarbejde med borgere, erhvervsliv og foreningsliv, fordi de er aktørerne i den udvikling, der skal til for at forandre. Plan Gruppen understøtter alle samarbejdsprocesser i byudviklingens faser: fra analyser, processer, dialoger og ideudvikling, til planlægning, gennemførelse og evaluering.

 

YDELSER:

  • Analyser, Undersøgelser

  • Processer, DialogerProjektledelse

  • StrategiplanerHelhedsplanerUdviklingsplaner

  • OmrådefornyelseBydelsudvikling

  • BorgersamarbejdeBeboerdemokrati

  • Forsøg & udvikling