BYUDVIKLING

Udvikling af byer, områder og levesteder.

 

Plan Gruppen arbejder sammen med kommuner, regioner, ministerier og andre aktører om udvikling af byer, områder og levesteder. Vi indgår i samarbejder om alle byudviklingens faser: analyser, processer, aktørsamarbejde, planlægning og gennemførelse. Vi arbejder sammen med andre konsulenter, politikere, forvaltninger, borgere, foreningsliv og erhvervsliv.

Vores tilgang er bæredygtig udvikling af by og land som ligeværdige levesteder, der tilbyder noget forskelligt. Vi arbejder for at skabe et fælles udgangspunkt for områdernes forudsætninger og muligheder. Den centrale drivkraft i byudviklingen er at finde ind til det, der gør byerne og levestederne til noget særligt og giver kvalitet til borgerne.

 

Ydelser:

 • Analyser, Undersøgelser

 • Processer, Dialoger, Projektledelse

 • Strategiplaner, Helhedsplaner, Udviklingsplaner

 • Borgersamarbejde

 • Beboerdemokrati

 • Bydelsudvikling

 • Forsøg & udvikling

 • Landdistriktsudvikling

 • Landsbyudvikling

 • Områdefornyelse

 • Stationsbyudvikling

den-bla-planet-3532990_1920.jpg