top of page
Plan Gruppen kompasmaalinger (2).jpg

Plan Gruppens Kompasanalyser

Plan Gruppens Kompas analyser er udviklet som pejlingsmærker for vigtige, kommunale og samfundsmæssige dagsordner. Hver undersøgelse sætter fokus på et område, som belyses fra forskellige, relevante vinkler, der tilsammen giver et overblik og kan bruges som styringsmærker for behov og indsatser. 

Kommunen som levested

Borgerkomas

Borgerkompas er en analyse af kommunen som levested, der belyser borgernes syn på kommunens bæredygtighed, identitet, livskvalitet, bosætningsforhold og fremtid. Bruges i arbejdet med strategier, udvikling, evaluering og branding. 

Borgerkompas er en videreudvikling af Plan Gruppens tidligere Borgermonitor 360 og er kompatibel med denne.

Kommunen som serviceyder

Servicekompas

Analyse der belyser brugernes og borgernes tilfredshed med vigtige tilbud og serviceområder i kommunen. Bruges i arbejdet med dokumentation, evaluering og serviceudvikling. 

Servicekompas er en videreudvikling af Plan Gruppens tidligere Borgermonitor 360 og er kompatibel med denne.

Borgerne om klima

Klimakompas

Analyse af borgernes holdninger, handlinger og udfordringer i forhold til bolig, transport og forbrug, som input til bæredygtige løsninger, information, stimulering og samarbejde. Bruges i arbejdet med information og inddragelse af borgerne i klimaindsatsen.

Borgernes mobilitet

Mobilitetskompas

Analyse af afstande, behov, daglig mobilitet, transportvaner, transportpræferencer, trafikoplevelser og trafiksikkerhed. Bruges i arbejdet med mobilitetsplanlægning.

Byprofiler og bypotentialer

Byplankompas

Byplankompasset giver indsigt i en bys eller et områdes identitet, styrker, svagheder og fremtidspotentialer. Byplankompasset bruges i forbindelse med udvikling af byer og områder.

Borgernes bolig og bosætning

Boligkompas

Analyse af borgernes boligønsker, der kan hjælpe kommuner, bygherrer og boligselskaber med at udvikle den type af boliger, som borgere efterspørger. Bruges i forbindelse med byplanlægning.

Borgernes indkøbsvaner

Handelskompas

Analyse af borgernes indkøbsvaner der giver viden til udviklingen af strategier for lokal detailhandel i forhold til forbrugerservice, dagligvarer, udvalgsbutikker og online handel. Bruges i forbindelse med udviklingen af mindtby og handelsområder.

Borgernes kontakt med myndigheder

Myndighedskompas borger

Analyse af borgerkontakt og service der kaster lys over borgernes oplevelser i kontakten med det offentlige. Bruges i forbindelse med evaluering, dokumentation og udvikling af borgerkontakt i borgerservice, fagforvaltninger og jobcenter.

Plan Gruppens Kompasanalyser er gennemarbejdede målingskoncepter, som kan bruges til dokumentation, evaluering, udvikling og planlægning i kommuner o.a. offentlige myndigheder. Kompasanalyserne er udviklet til at passe til det kommunale og offentlige udviklings- og planlægningsarbejde.

Kontakt os om kompas analyser

Lars Lindenberg

Lars Lindenberg

Direktør | +45 2044 4764

Lars arbejder med analyse for virksomheder, statslige organisationer og kommuner.

bottom of page