top of page
Analyser til byplanlægning ved PLANGRUPPEN

BYPLAN RESEARCH

Viden og undersøgelser til udvikling af byer

Vi arbejder med at skabe indsigt i stedbundende kvaliteter og borgernes oplevelser og ønsker i forbindelse med udvikling og planlægning af byer og lokalområder. Vores undersøgelser og rådgivning giver indsigt til beslutninger, strategier, visionsplaner og kommuneplanlægning.

BYPLANLÆGNING

Vi rådgiver om kortlægning, strategier og udvikling. I byplanlægningen hjælper vi med at skabe faglig forståelse for kvaliteter og sammenhænge og bidrager til viden og forståelse af borgere og erhvervslivets ønsker og behov.

KORTLÆGNING AF BYER

Attraktive byer er steder, hvor det er lykkes at omsætte kvaliteter til noget unikt, der giver værdi for borgerne. Med vores kortlægningsmetoder hjælper vi med at skabe klarhed over og forståelse for, hvad der skaber en attraktiv by med fokus på mennesker og liv.

BYMIDTER

I mange mindre købstæder og stationsbyer sker en udflytning af handelslivet og lokaler står hen og venter på nyt liv og nye funktioner. Vi rådgiver og medvirker til udvikling af modeller for fornyet attraktivitet i trængte bymidter og hovedgader.

STATIONSBYER

På baggrund af vores omfattende udredningsarbejde og kortlægning af 250 stationsbyer i Danmark har vi særlig ekspertise i rådgivning om udvikling af stationsbyer. Rådgivningen tager bl.a. udgangspunkt i en arkitektonisk kortlægning og skitsering af scenarier for revitalisering eller fornyelse af stationsbyens karakteristiske hovedgade.

BORGERSAMARBEJDE

Vi tilrettelægger, gennemfører og giver sparring til medskabende processer i byudvikling i byudviklingens indledende faser. Vi lægger vægt på tidligt at få borgernes indsigt i spil. Det handler om at få ligeværdige input til byens udvikling.

MELLEMPLANLÆGNING

Der er kommet mere fokus på forskellige udgaver af mellemplanlægning som helhedsplaner, områdefornyelser, strategiplaner mv. Planerne udmærker sig ofte ved at være udarbejdet i tæt samarbejde med borgerne. Vi bistår med rådgivning om anvendelse af surveys og samarbejdsprocesser med borgerne, der frembringer den ønskede viden samt afrapportering

Plangruppen har bistået kommuner, ministerier, regioner og fonde med viden til byplanlægning siden 2008. Byplanlægger (MAA) Tenna Tychsen er ansvarlig for Plangruppens ydelser på området.

bottom of page