top of page
PLANGRUPPENS publikationer om samfundsudvikling

PUBLIKATIONER

Publikationer udarbejdet for ministerier, styrelser, regioner, kommuner eller fonde.

2022

Det Grønne Frejlev.

Det Grønne Frejlev. Hvordan indtager mindre bysamfund landskabsrum og skaber ny identitet. Rapporten beskriver et koncept for, hvordan kommuner kan samarbejde med borgere fra idé til gennemførelse og drift af natur i bymiljøet. Rapporten giver indsigt i naturen og biodiversitetens udfordringer og muligheder i byerne. Projekt for Aalborg Kommune med støtte fra Bolig- og Planstyrelsen. Forlag: Plangruppen.

2022

Sund Skolevej.

Sund Skolevej. Undersøgelse i samarbejde med 9 kommuner og rapport med anbefalinger til mere aktiv skoletransport. Rapporten giver kommuner i hele landet mere viden om børnefamiliernes transportvalg, deres motiver og præferencer og metoder der kan bringes i spil, for at fremme gang og cykling. Undersøgelsens data er baseret på svar fra 11.000 respondenter, understøttet af interviews med både aktivt og passivt transporterende familier. Projekt støttet af GF Fonden. Forlag: Plangruppen.

2021

Danske Stationsbymidter som kulturarv.

Danske Stationsbymidter som kulturarv. Med vidt forskellige betingelser for stationsbyernes udvikling, stilstand eller afvikling - er det bogens formål at præsentere ud- eller afviklingsscenarier, der respekterer stationsbyens særlige urbanitet, identitet og attraktivitet. Bogen omfatter en typologisk kortlægning og analyse af 250 danske stationsbyer. Kortlægning og bogudgivelse er støttet af Bygge- og Boligstyrelsen og Realdania. Forlag: JWH Arkitekter

2020

Udvikling af stationsbyernes bymidter.

Udvikling af stationsbyernes bymidter. 8 faglige artikler til forståelse af stationsbyernes forudsætninger og muligheder for udvikling. Bogen præsenterer bl.a. artikler om stationsbytypologier i et historisk og fremtidigt perspektiv, om stationsbyernes påvirkninger fra samfundsmæssige megatrends, om strategier og scenarier for centrum og midtpunkt samt et idékatalog med fremtidsscenarier. Artikelsamlingen er udgivet med støtte fra Bygge- og Boligstyrelsen

2018

Screening af 31 bymidter.

31 bymidter – screening af bymidter. Analyse af 31 bymidter i Region Syddanmark har til formål at belyse bymidternes identitet, attraktivitet og byliv. Screeningen har dannet grundlag for en beskrivelse af de enkelte byers karakteristika, styrker, svagheder og potentialer inden for temaerne: Stedsidentitet, bylivsdynamoer, bebyggelse og byrum. Screening er foretaget af arkitekterne Jan W. Hansen, JWH Arkitekter og Tenna Tychsen, Plangruppen. Analysen er udgivet af Region Syddanmark.

2018

Bolig 2 – En del af den moderne landsby.

Bolig 2 – En del af den moderne landsby. Forskningsprojekt om deltidsbosætning og om deltidsbosætningens påvirkning af lokalsamfundet. Rapporten tjener til inspiration for kommuner og lokalsamfund i landets yderområder. Resultaterne fra undersøgelsen peger på, at der er væsentlige potentialer i deltidsbosætning i byer og lokalsamfund, hvor der er god bokvalitet selv om huse står tomme. Udgivet med støtte fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje Forlag: Plangruppen.

2016

Medskabende processer i mindre byer.

Medskabende processer i mindre byer. En kogebog til lokale og kommunale samarbejdspartnere, der går i gang med udvikling og områdefornyelse i mindre byer. Publikationen er en guide til medskabende lokal udvikling. Analyse og omfattende interviews i 4 byer spredt i landet har givet en illustration af, hvordan kommuner og lokalsamfund lykkes med at skabe udvikling på hver deres måde. Udarbejdet af Susanne Aagaard og Tenna Tychsen for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

2016

Artikler relateret til medskabende processer

Medskabende processer i mindre byer. Artikel i fagtidsskriftet BYPLAN 2016. Områdefornyelsen i små og mindre byer byder på rig variation i samarbejdet mellem kommuner og lokale aktører. Områdefornyelse bliver ofte en dynamo, hvor både kommunale og lokale aktører vokser med opgaven – og opgaven vokser med. Af Susanne Aagaard og Tenna Tychsen. Udgivet af Byplanlaboratoriet.

2014

Gør kulturarven kendt og levende.

Gør kulturarven kendt og levende. Udvikling af metode til at bygge bro mellem fortid og fremtid i byudviklingen. Rapporten giver bud på, hvordan man gør kulturarven levende sammen med lokalsamfundet. Kulturarven spiller en stor rolle, når vi i fællesskab skal finde frem til og bygge på de værdier, vi allerede har. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Billund Kommune, Billund Museum, JWH Arkitekter og Plangruppen. Støttet af ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

2010

Koncept for blandede boligformer.

Koncept for blandede boligformer. Hvordan kan kommuner og boligorganisationer samarbejde om at udvikle blandede boligformer i nye boligområder? Det spørgsmål ville Svendborg Andels-Boligforening og Svendborg Kommune gerne finde svar på, da kommunen i 2009 gik i gang med at realisere planerne for bydelen Tankefuld. Konceptet blev udarbejdet i samarbejde med fremtidige beboere. Udarbejdet af Tenna Tychsen for Kuben Management og Svendborg Andels-Boligforening med støtte fra BL.

2010

Værdier og samarbejde i Byfornyelsen.

Værdier og samarbejde i Byfornyelsen. Tre cases belyser, hvordan man kan udvikle samarbejde med beboere og lokale interessenter om at få et fælles værdigrundlag i spil i byfornyelsen. Rapporten giver indblik i 3 konkrete, men forskellige bud på, hvordan lokale aktører samarbejder om at få værdier i spil i henholdsvis bygningsfornyelse, områdefornyelse og i lokalsamfundsudvikling. Rapporten er skrevet af Tenna Tychsen for Kuben Byfornyelse Danmark A/S. med støtte fra Socialministeriet.

bottom of page