top of page
Analyseservice og research ved PLANGRUPPEN

VI HJÆLPER JER TIL DEN RIGTIGE VIDEN

Beslutningstagere arbejder i en omverden i konstant bevægelse. Gennem analyser bidrager vi med data, viden og indsigt, der gør gode beslutninger bedre. Vi udvikler og gennemfører undersøgelser i samarbejde med vores kunder og har udviklet færdige løsninger, så vores kunder kan skyde genvej til relevant viden. Blandt kunderne er kommuner, ministerier, fonde, NGO's og private virksomheder.

VIDENSBEHOV

Vi afdækker jeres vidensbehov

Vi afdækker jeres vidensbehov. Den rigtige viden er afgørende for organisationens beslutninger, forudsat den er korrekt, gennemskuelig og operationel. Sammen med jer beskriver vi behovet for viden - om hvad, til hvilket formål, hvor ofte og til hvem.

METODEDESIGN

Vi udvikler undersøgelser

Vi udvikler undersøgelser. Vores service på udviklingsområdet omfatter rådgivning om undersøgelsesmetoder, udvikling af planer for dataindsamling, spørgeskemaer og interviewguides, projektplanlægning samt test og kvalitetssikring af metoder.

DATAINDSAMLING

Vi indsamler data

Vi indsamler data. Vi gennemfører årligt dataindsamling over for mange tusinde respondenter. Dataindsamlingen kan have forskellige former, herunder e-mail distribuerede undersøgelser, tablets / on location svar, telefoninterviews, fokusgrupper eller observationer.

RAPPORTERING

Vi analyserer og rapporterer

Vi analyserer og rapporter. Vores service omfatter analyse og formidling af data til brugbar viden. Vi kan levere faktuelle data og analyser og rapporter der giver forståelse og indsigt. Har du brug for kontinuerlig  viden, leverer vi rapportering i realtid.

DASHBOARDS OG TRACKING

Vi holder dig ajour

Vi hjælper dig med at være ajour. Nogle gange har man behov for at følge tendenser over en længere tidsperiode. I så tilfælde er en "tracking" løsning svaret, så du kan følge tendenser på dit område. Vi udvikler tracking-projekter med uafbrudt dataindsamling.

ONLINE PANELER

Vi opretter, administrerer og anvender paneler

Vi opretter og administrerer paneler. En af vores særlige kompetencer er drift af online paneler. Gennem paneler kan vi give dig adgang til løbende viden om den målgruppe, som er vigtig for jeres organisation. Vi har mange års erfaring med digitale paneler.

INDIVIDUELLE LØSNINGER

Vi udvikler undersøgelser til jeres behov

Vores arbejde drejer sig om den enkelte kundes udfordringer. For at understøtte jeres behov for viden, undersøgelser og rapportering, udvikler vi gerne løsninger i dialog og samarbejde med kunden. Vi kan også klare de komplicerede udfordringer.

INTERNATIONALE SURVEYS

Vi skaffer viden på tværs af grænser

Vi skaffer viden på tværs af grænser. Gennem vores internationale adgang til millioner af svarpersoner, kan vi løse surveyopgaver på tværs af landegrænserne med stor præcision. 

VIDEN TIL BEDRE BESLUTNINGER

Beslutningstagere arbejder i en omverden i konstant bevægelse. Gennem analyser bidrager vi med data, viden og indsigt, der gør gode beslutninger bedre. Vi udvikler og gennemfører undersøgelser i samarbejde med vores kunder og har udviklet færdige løsninger, så vores kunder kan skyde genvej til relevant viden.

bottom of page