top of page
Analyser af mobilitet og trafik ved PLANGRUPPEN

MOBIL I HVERDAGEN

Viden om mobilitet

Mobil i Hverdagen er vores koncept for viden om trafikvaner. Repræsentativ og effektiv dataindsamling sikrer, at du altid kan få adgang til den nyeste viden. Mobil i Hverdagen dækker de fleste KPI'er indenfor trafiksikkerhed og er brugbar for trafikmyndigheder, kommuner, regioner, forsikringsselskaber, transportrådgivere og transportudbydere. Du får adgang til den nyeste viden om transportvaner, trafiksikkerhed, trafikkultur med data om bilister, cyklister, fodgængere, unge og ældre.

TRANSPORTFORBRUG

Vores transportvaner er under forandring. Mange større byer flytter fokus og investeringer til fordel for aktive trafikanter og nye transportformer finder indpas, mens nye teknologier og koncepter påvirker bilismen. Vi følger borgernes transportvalg og vaner.

TRAFIKSIKKERHED

Hvert år dør mange borgere i trafikken og endnu flere kommer hvert år alvorligt til skade. Trafiksikkerhed er et gennemgående tema for Mobil i Hverdagen, med belysning af vaner og oplevelser hos trafikanterne - bilister, cyklister og fodgængere.

TRAFIKKULTUR

Normer og holdninger i trafikken er under stadig forandring. Hvad der var ok for nogle få år siden, ses måske ikke som acceptabel adfærd i dag. Vi følger og analyserer trafikanternes holdninger og oplevelser.

BILISTER

Bilister i dag stilles overfor nye udfordringer. El-bil, hybrid eller forbrænding? Hertil stigende trængsel på vejene, mangel på p-plads, nye prioriteringer for mobilitet, sammen med nye teknologier i bilerne, der kan hjælpe eller forstyrre kørslen.

CYKLISTER

Cyklister er en vigtig del af trafikken, som bidrager til sundhed og miljø. Indretning af sikre forhold for cyklister har stor betydning for fremme af cykling, ligesom fartgrænserne i byer og en hensynsfuld trafikkultur.

FODGÆNGERE

Gang er en sund, miljøvenlig og praktisk transportform, ikke mindst for seniorer og børn. Fodgængere også mere sårbare i trafikken end andre trafikanter. Vigtigt for fodgængere er vejenes indretning, gadelys, refleks og sikre fartgrænser.

UNGE OG ÆLDRE

Forskellige aldersgrupper i trafikken har forskellige udfordringer. Mens unge er særligt udsatte i trafikken på grund af større risikovillighed og mindre erfaring, har ældre trafikanter en forhøjet risiko på grund af nedsat syns-, orienterings- og reaktionsevne. Med vores data kan du holde fokus på aldersgruppernes forskelligheder.

TRAFIK I KOMMUNEN

Det meste af vejnettet hører under kommunerne og de fleste trafikuheld finder sted i byerne, hvor biler, cyklister og fodgængere skal deles om pladsen. Vi følger borgernes tilfredshed med trafiksikkerhed, vejforhold og fremkommelighed.

Mobil i Hverdagen giver viden om danskernes trafikvaner, med markedets mest aktuelle tal. Vi indsamler data, så din organisation kan blive opdateret om nye tendenser. Målgruppen for data er trafikmyndigheder, byer, kommuner, regioner, forsikringsselskaber, transportrådgivere og transportudbydere.

MÅL OG METODE

Vores mål er at levere sikker viden om mobilitet, trafiksikkerhed og trafikvaner, med det formål at understøtte forskere, myndigheder og virksomheder i arbejdet med bedre mobilitet. Vores målinger er udviklet på baggrund af undersøgelser med mere end 60.000 transportbrugere i samarbejde med trafikeksperter. Vores metode bygger på repræsentative stikprøver, med adgang til den nyeste viden.

MOBILITET

VANER

HOLDNINGER

TRAFIKANALYSER

Individuelle undersøgelser og analyser om trafik og mobilitet

SKOLEVEJSUNDERSØGELSER

Skoletransport er en vigtig del af arbejdet med mobilitet, trafikvaner og trafiksikkerhed. Det er på skolevejen, at fremtidens trafikanter formes og vores samfund har brug for flere aktive trafikanter, særligt i byerne. Skolevejsundersøgelser belyser hvordan skolevejen opleves, hvilke transportformer der vælges og hvorfor. Brugerundersøgelser af skolevejen giver nye input til arbejdet med trafik og transportvalg.

Plan Gruppen sikker-sund skolevej (5).png
plan gruppen transportanalyse.jpg

TRAFIKFORHOLD I KOMMUNEN

Vi kan på flere områder understøtte kommunens arbejde med mobilitet, trafikvaner og trafiksikkerhed. Undersøgelser af trafik- og transportforhold kommunen tilbydes som en lokal og fokuseret udgave af "Mobil i Hverdagen", eller kan specialudvikles til den enkelte kommunes specifikke ønsker.

PROFESSIONEL TRAFIKSIKKERHED

Trafikuheld er en medvirkende årsag til mange arbejdsulykker i danske virksomheder. Desuden har medarbejdernes adfærd i trafikken en afsmittende virkning for organisationens image, såvel som for virksomhedens driftsomkostninger. Vi har i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik udviklet en erhvervsundersøgelse, der belyser medarbejdernes trafikrisiko. Undersøgelsen giver nøgletal for medarbejderens adfærd i forhold til blandt andet hastighed, uopmærksomhed, sele og alkohol.

Truck og Warehouse
Gul bus på broen

ADFÆRD OG HOLDNINGER

Vi har mange års erfaring med udvikling af specialundersøgelser om trafik- og mobilitetsadfærd. Målgrupperne dækker alle typer af trafikanter, såvel privatpersoner som professionelle trafikanter og omfatter trafikanter i alle aldre, herunder også børn.

OMTALE OG NYT

PRISBELØNNET SKOLEVEJSUNDERSØGELSE

Vores børn har godt af bevægelse. Med støtte fra GF Fonden sætter Plangruppen fokus på skolevejen sammen med 9 kommuner, for at belyse familiens oplevelser, behov og ønsker ifm. børns skoletransport. Resultaterne fra første runde blev fremlagt på sundskolevej.dk i 2022 og på forskellige trafikkonferencer. 

Billede af Scott Webb

2020 STOCKHOLM DECLARATION

Stockholmerklæringens hovedmål er: halvering af antallet af dødsfald og alvorlige kvæstelser på europæiske veje inden 2030 som en milepæl på vej til 'Vision Zero' - nul dødsfald og alvorlige kvæstelser ved 2050. Erklæringen hilses velkommen af EU.

Billede af Axel  Antas-Bergkvist

FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONENS 2021-2030 HANDLINGSPLAN

Færdselssikkerhedskommissionen har sat sig som mål, at der på de danske veje i 2030 højst må blive dræbt 90 mennesker, og højst 900 må komme alvorligt til skade, i politiregistrerede trafikulykker. Vi har bidraget til handlingsplanen gennem udvikling og opbygning af Bilisttrackeren for Rådet for Sikker Trafik.

Image by Maxim Hopman

BILISTERNE KØRER FOR STÆRKT, MEN SYNES SAMTIDIG AT DET ER FORKERT

Undersøgelser som vi har udført for Rådet for Sikker Trafik viser, at selvom 3 ud af 4 tager afstand fra høj fart, kører 7 ud af 10 bilister jævnligt for stærkt. Problemet er stigende og fart er den mest udbredte og accepterede overtrædelse af færdselsloven.

Speedometer

NÆSTEN HVER 10. BILIST HAR KØRT PROMILLEKØRSEL

Undersøgelser som vi har foretaget for Rådet for Sikker Trafik har vist, at 8% af bilisterne inden for et år har kørt bil, velvidende at de muligvis havde drukket mere end tilladt. Mænd og yngre bilister er mere tilbøjelige til føre bil i påvirket tilstand.

Plan Gruppen alkohol i trafikken (21).jp

MANGE KØRER OVER 100 KM/T PÅ LANDEVEJEN

Vores undersøgelser for Rådet for Sikker Trafik viser, at næsten hver fjerde bilist en gang i mellem eller oftere kører 100 km/t eller mere på landeveje, hvor fartgrænsen er 80 km/t. Rådet for Sikker trafik påpeger at farten dræber og anbefaler: sænk farten.

Plan Gruppen sikker mobilitet (30).jpg

FART SKABER LOKAL UTRYGHED

De fleste danskere oplever, at der bliver kørt for stærkt på vejene i deres lokalområde - og det skaber utryghed, irritation og bekymring. At der køres for stærkt viser tal, som vi har leveret til Sikkertrafik.dk.

Country Drive

ARBEJDSTILSYNET OM TRAFIKULYKKER

Mange trafikulykker er erhvervsrelaterede. For den enkelte medarbejder kan en trafikulykke have store omkostninger personligt, arbejdsmæssigt og økonomisk. I samarbejde med Rådet for Sikker Trafik har vi udviklet og gennemført risikoanalyser for mange store virksomheder med biler på vejene i Danmark.

Billede af Jack Blueberry
bottom of page