top of page

Viden til bedre beslutninger

Vi leverer viden til beslutningstagere. Vores service består af undersøgelser og aktørinddragelse til beslutningstagere i det offentlige og private. Gennem pålidelige metoder leverer vi data, indsigt og viden, der gør jeres vigtige beslutninger bedre. Alle kunder bliver serviceret af erfarne, akademiske medarbejdere med baggrund fra erhvervsliv, kommuner, ministerier og universiteter.

Team | Referencer | Publikationer

Viden og analyser til bedre beslutninger ved PLANGRUPPEN

Fokusområder

Plangruppen arbejder med et bredt spekter af vidensbehov. Vores service handler altid om den enkelte kundes udfordringer og ambitioner. Fokusområderne er felter, hvor vi har særlig stor erfaring.

Mobilitet

Samfundets mobilitet er under forandring, både som følge af klimaindsatser, teknologier, ændret bosætning og den demografiske udvikling med flere ældre. Beslutningstagere der arbejder med mobilitet og trafik bør kende trafikanternes vaner, præferencer, holdninger og oplevelser af trafikken.

20190919_180944.jpg

Klima og bæredygtighed

Borgernes handlinger spiller en rolle for nedbringelse af C02 udledningen. Det gælder ikke mindst på områderne bolig, transport og forbrugsvaner. Samtidig har borgernes holdninger til etablering af vedvarende energianlæg (vind og sol) en stor betydning for klimaindsatsen, lokalt og nationalt. Vi gennemfører projekter, der kortlægger borgernes holdninger og handlingsparathed.

Viden om borgernes forhold til klima ved PLANGRUPPEN

Bosætning

Boligen og hvor vi vælger at bo, hører til nogle af de vigtigste forhold i livet. Analyser af borgernes bosætningsmotiver og boligønsker kan hjælpe kommuner, bygherrer og boligselskaber med at forstå hvad der tiltrækker borgere og hvordan de ønsker at bo.

Viden og analyser af bosætning ved PLANGRUPPEN

Byudvikling

Vi arbejder med at skabe indsigt i stedbundende kvaliteter og borgernes oplevelser og ønsker i forbindelse med udvikling og planlægning af byer og lokalområder. Vores undersøgelser g rådgivning giver indsigt til beslutninger, strategier, visionsplaner og kommuneplanlægning.

Viden og analyser til byplanlægning ved PLANGRUPPEN

Erhvervsudvikling

Samarbejde mellem erhvervsliv og myndigheder har stor betydning for beskæftigelse og velfærd. Når myndigheder vil tilbyde det bedst mulige samarbejde med erhvervslivet, sker det bedst på et grundlag af viden og dialog. Plangruppen udvikler analyser af erhvervsklima der kortlægger erhvervslivets behov og udfordringer, så kommunen kan målrette den offentlige erhvervsindsats, tilbud og strategier.

Viden og analyser til erhvervsudvikling ved PLANGRUPPEN
bottom of page