top of page
EUROASK - internationale analyser og analysepaneler

EUROASK

Euroask er en del af Plangruppen

Euroask tilbyder forbrugerundersøgelser over hele Europa. Vi arbejder med offentlige undersøgelser, forsikring, mobilitet, kundetilfredshed og undersøgelser inden for regional udvikling. Gennem partnerskaber giver vi adgang til forbrugere i 130 lande.

PANELMEDLEMSKAB

Euroask forbrugerpaneler er en del af Cints globale netværk, som når millioner af forbrugere over hele verden.

Som deltager vil du blive inviteret til forbrugerundersøgelser med jævne mellemrum.

Dine personlige oplysninger bruges til at afgøre, hvilke undersøgelser der er relevante for dig.

Luftfoto af cirkelbroen
Rigsdagsbygning
Billede af Raphael Andres

DENMARK

Som deltager vil du regelmæssigt blive spurgt til råds i forbrugerspørgsmål, for hvilket du modtager betaling. Invitation til undersøgelser får du pr e-mail og deltagelse er frivilligt. Besvarelser finder sted online.

GERMANY

Als Teilnehmer werden Sie regelmäßig um eine Beratung zu Verbraucherthemen gebeten, für die Sie eine Vergütung erhalten. Anfragen erfolgen per E-Mail und die Teilnahme ist stets freiwillig. Die Beantwortung erfolgt online.

SWEDEN

Som deltagare kommer du regelbundet att bli tillfrågad om råd i konsumentfrågor, vilket du får betalt för. Förfrågningar görs via e-post och deltagande är frivilligt. Svaren sker online.

bottom of page