• Lars Lindenberg

Vejen til bedre erhvervssamarbejde

Positivt samarbejde mellem erhvervsliv og kommuner har stor betydning for beskæftigelse og velfærd. Når kommuner og andre myndigheder vil tilbyde det bedst mulige samarbejde med erhvervslivet, sker det bedst på et grundlag af oplyst dialog. Det er vores erfaring, at dialog og forståelse for erhvervslivets behov, er det bedste grundlag for at styrke kommunens erhvervsklima. Afstanden mellem de offentlige kontorer og kommunens mange hundrede eller tusinder af virksomheder, kan være overraskende lang. Det er den afstand mellem kommuner og erhvervsliv vi er gode til at forkorte.


Plan Gruppen har mange års erfaring med at belyse erhvervslivets fokus og udfordringer, så kommunen kan målrette indsatsen så den matcher erhvervslivets virkelige behov. Det være sig i forhold til strategier, erhvervsfremme, rådgivning og myndighedsbetjening.Erhvervsanalyser kan målrettes brancher eller klynger.

  1. En kommune eller kommunale klynger

  2. Hele kommunens erhvervsliv

  3. Geografiske områder

  4. Udvalgt efter branche

  5. Udvalgt efter størrelse

  6. Udvalgt efter selskabsalder

Erhvervsanalyser kan omfatte forskellige emner.

  1. Tema 1 / Erhvervsklima, kontakt og tilfredshed

  2. Tema 2 / Behovsafdækning ift. erhvervsfremmeindsats

  3. Tema 3 / Teknisk sagsbehandling og myndighedsbetjening

  4. Tema 4 / Dialog møder med ledelsen i vigtige virksomheder

 

Plan Gruppen udvikler bedre levesteder - kommuner, byer og områder. Vi hjælper med udvikling og planlægning, der tager udgangspunkt i data, faglig viden og samarbejde.

17 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle