top of page
  • Forfatters billedeTenna Tychsen

Ugens by - Assens

Opdateret: 4. maj

Autentisk købstad der forstår at bringe nye funktioner i spil i sine historiske rammer


Fine eksempler på købmandsgårde og lagerhuse viser sporene efter velhavende købmænd. Sukkerfabrikken og tobaksfabrikken er omdannede aktive huse for kultur og administration og i den forgangne uge indgik Assens Kommune en aftale med Realdania om nye projekter på byens havneplads, der kan løfte sammenkædningen af bymidten og havnen med et nyt by- og landskabsrum og et multihus.


Assens bymidte som samlet bylivsdynamo opleves som velfungerende med en god koncentration af butikker og service. Assens er som andre byer udfordret på detailhandlen, men bybilledet præges ikke synligt af tomme butikker. Det gamle rådhus, station, posthus og toldbod, arrest, den gamle biograf, sygehus, købmandsgårde, vandmøller etc. er inaktive som oprindelige funktioner, men er blevet indrettet med nye, og en centralt beliggende skole er omdannet til attraktive boliger ved åen.

Assens´ historiske randbebyggelse, gade og pladser med offentlige købmands- og erhvervsgårde eller private gårdrum bag gadebebyggelsen, er intakte og velbevarede.

Som i de fleste andre byer rykker nye og større pladskrævende dynamoer til bymidtens periferi, som supermarkeder, skoler og institutioner etc.

Fotos © Plan Gruppen og JWH Arkitekter

Byens oprindelse viser sig stadig smukt i nutidens bymidte


Assens blev dannet på et skrånende terræn ned til sund og å med et naturligt skibsanløb på det flade forland. Placeringen beror på havnens tilgængelighed for handel og overfart og på kirken og møllevirksomheden langs åen. Senere fik jernbanens tilstedeværelse samt agrar industri (sukkerroeproduktion, tobaksproduktion, etc.) og havneindustri (værft) betydning for byens udvikling.


Byens oprindelige træk kan fortsat aflæses i form af gadernes skrånende orientering mod havnen, havnens fortsatte aktive betydning, udsigten fra åen over den grønne ådal og fladlandet ved vandet, takket været at forstadsvæksten hovedsageligt er foregået i nordlig og vestlig retning.

Fotos © Plan Gruppen og JWH Arkitekter

Assens har mange bevaringsværdige miljøer og enkelthuse


Assens´ historiske randbebyggelse, gade og pladser med offentlige købmands- og erhvervsgårde eller private gårdrum bag gadebebyggelsen, er intakte og velbevarede. Bemærkelsesværdigt for Assens er, at der nærmest ikke forekommer huller i bebyggelsen eller nyere infill-byggerier.


Hovedgaden, vinkelret på vandkanten er dimensioneret som en mellemting mellem gade og langstrakt torveplads/ ”ophalertorv”, åben mod havnen. Hovedgadens form og retning er sjælden, men dog genkendelig fra andre havnebyer.


Til repertoiret af pladser hører desuden Kirkepladsen, den lidt udefinerede havneplads/-pier og pladserne ved den gamle skole og ”reberbanepladsen”, nu parkering. Det gridagtige, regulære gademønster har en rig variation af parallel- og sidegader samt gyder og smøger med beboelsesejendomme. Kun få steder er der opstået huller til parkering og andet i den sammenhængende bebyggelse.


Belægninger og byinventar er traditionsbevidst og enkelt. Belægningen er udført i brosten og gule fortovsklinker. Beplantningen er behersket og indlevet placeret.

 

Plan Gruppen præsenterer byer med det formål at fokusere på byernes stedlige og arkitektoniske kvaliteter. Præsentationerne tager udgangspunkt i rapporten ”screening af 31 bymidter”, som Plan Gruppen har udarbejdet i samarbejde med JWH Arkitekter for Region Syddanmark. Plan Gruppen rådgiver sammen med JWH Arkitekter kommuner om udvikling af bymidter, med fokus på byidentitet, attraktivitet og byliv. 

Plan Gruppen leverer beslutningsgrundlag og samarbejder om planer for et bedre samfund.19 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page