top of page
Viden og analyser af kommunal service ved PLANGRUPPEN

KOMMUNENS SERVICE

Borgerkompas Service ©

Hvordan opleves kommunens service? Hvem er brugerne? Hvor er vores styrker og svagheder? 

 

Tilfredshedsundersøgelsen belyser borgernes syn på tilbud og services, som borgere og brugere. Oplevet servicekvalitet handler om mødet med de kommunale tilbud. Undersøgelsen er udviklet i samarbejde med kommunale ledere og praktisk gennemprøvet. 

Rapporten giver overblik over kommunen som serviceyder og borgernes tilfredshed med områder som borgerservice, information, kultur, fritid, pasningstilbud, uddannelse, sundhed, ældreområdet, trafikforhold, affald/genbrug. ​Rapporten indeholder en profilering, der viser hvilke segmenter, der bruger hvilke ydelser.

 

Vi har gennem mange år gennemført analyser der belyser borgernes syn på de kommunale services, som borgerne har gjort brug af.

bottom of page