top of page
Viden og analyser af handel, indkøb og butiksliv ved PLANGRUPPEN

HANDEL OG INDKØB

Analyser af borgernes indkøbsvaner og præferencer

Handelslivet er en vigtig del af vores byer og gode indkøbsmuligheder har stor betydning for borgerne. Samtidig er vores bymidter og handelsliv under pres fra online handel, storcentre og ændret købsadfærd, der trækker kunderne væk fra bymidten. Analyser af borgernes indkøbsvaner giver en solid basis af viden til udvikling af strategier for lokal detailhandel og butiksliv.

Analysen omfatter blandt andet:
Hvor køber borgere dagligvarer
Hvor køber borgernes udvalgsvarer
Hvad og hvor meget købes online
Motiver til valg og fravalg af indkøbssteder
Hvordan opleves de forskellige byer og indkøbssteder
Foretrukne butikker
Transport til indkøbssteder

bottom of page