top of page
Viden og analyser af bosætning ved PLANGRUPPEN

BOSÆTNING

Analyser af boligvalg, ønsker og planer

Borgernes behov og efterspørgsel efter bolig er ikke en statisk størrelse, men er under forandring livet igennem. Unge, børnefamilier, singles, seniorer - alle har forskellige boligdrømme og boligbehov. Med boliganalysen kortlægger vi borgernes motiver for boligvalg, tilfredsheden med nuværende bolig samt overvejelser og ønsker til den kommende bolig. Denne viden kan hjælpe kommuner, bygherrer og boligselskaber med at udvikle de typer af boliger, som nutidens borgere efterspørger. 

Analysen omfatter:
Tilflyttermotiver
Boligvalg og valgmotiver
Tilfredshed med nuværende bolig
Flytteovervejelser / boligskifte
Ønsker til fremtidig bolig og beliggenhed
Kommunens attraktivitet som sted at bo

bottom of page