BEDRE BYER

Danmark er under forandring. Stigende urbanisering, klimaforandringer, udfordrede udkantsområder og byer, ændrede mønstre for handel, arbejde og mobilitet. Forandringer der giver både udfordringer og muligheder. Vi hjælper med udviklingen af levesteder gennem faglig viden om analyse, byplanlægning og borgersamarbejde.

Image by Sipho Xavier
 

BEDRE LEVESTEDER

Det politiske fokus på ”Et Danmark i balance” har sat en ny dagsorden for byudviklingen. Hos Plan Gruppen støtter vi kommunerne og deres borgere i processen med at fremme by og lands muligheder som ligeværdige levesteder, der tilbyder noget forskelligt. Bedre levesteder kan man skabe i byer af alle størrelser.

Image by Febiyan
 

BEDRE SAMARBEJDE

Borgersamarbejde er en forudsætning for at skabe gode levesteder, som borgere føler sig knyttet til. Nogen enkel skabelon til borgerinvolvering og samarbejde findes ikke, men god tilrettelæggelse af processen, sammen med gode principper for samarbejde, giver borgerne mulighed for at være medskabere af deres bys fremtid.

Employee
 

BEDRE PLANER

Gode planer for udvikling af levesteder skal stå på et fundament af forventningsafstemning, et godt vidensgrundlag og faglige input, sammen med indsigt i borgernes oplevelser og ønsker til deres levested. Plan Gruppen samordner disse hensyn i byplanarbejdet.

Image by Alex Wendpap
 

BEDRE ANALYSER

Selv de bedste beslutningstagere har brug for viden, der viser verden som den opleves uden for rådhuset og de offentlige kontorer. Plan Gruppen klæder på med undersøgelser og indsigt, så myndigheder kan træffe bedre beslutninger. Plan Gruppen har erfaringen og er specialiseret i kommune- og samfundsanalyser.

Promonitor office (9).jpg
 

VORES FAGOMRÅDER

Tre årtiers erfaring med analyser, byplanlægning og borgersamarbejde

Data
Urban Planning
Document Review

ANALYSER

BYPLANLÆGNING

BORGERSAMARBEJDE

 

AKTUELT

Fagbog om stationsbyer

De historiske stationsbymidter som kulturarv - udvikling eller afvikling. Bag denne titel gemmer sig en af nyere tids største analyser af danske stationsbyer. Udgivet af JWH Arkitekter, Plan Gruppen og WE Architecture, i samarbejde med Realdania.

Byfornyelse

Områdefornyelse og helhedsplanlægning skaber nyt håb for fremtiden. Planerne viser vejen til bedre fysiske rammer og levevilkår i byområder og forener borgernes og kommunens kræfter omkring den lokale udvikling.

Stationsbyer

Vi rådgiver kommuner i udvikling af stationsbyerne. Vi lægger vægt på scenarier, der forsvarer stationsbyernes særlige bymæssighed, identitet og attraktivitet som gode boligbyer.

At bo i kommunen

Borgerkompas 360 er en borgerrettet undersøgelse, der belyser kommunen som levested og servicetilfredshed på en række områder. Undersøgelsen giver overblik over borgernes oplevelse af kommunen.

Klimaindsatsen

Viden om borgernes positioner i klimaspørgsmålet, herunder drivers og barrierer for bæredygtig bolig, transport og forbrug, er vigtigt for inddragelsen af borgene i klimaspørgsmålet.

Trafikvaner

Borgernes mobilitet og vores infrastruktur er under forandring. Vi leverer analyser der bidrager med velfunderet viden om mobilitet, transportvaner og trafiksikkerhed.

 

ANALYSER

 • Adfærdsundersøgelser

 • Behovsundersøgelser

 • Boligundersøgelser

 • Bosætningsundersøgelser

 • Brugerundersøgelser

 • Erhvervsundersøgelser

 • Effektundersøgelser

 • Holdningsundersøgelser

 • Imageundersøgelser

 • Levestedsundersøgelser

 • Serviceundersøgelser

 • Strategiske forundersøgelser

BYPLANLÆGNING

 • Bybeskrivelser

 • Byfornyelse

 • Byidentitet

 • Fleksbolig strategier

 • Fremtidsscenarier

 • Midtbyer

 • Mindre byer

 • Områdefornyelse

 • Områdeplaner

 • Stationsbyer

 • Strategiplaner

 • Udviklingsplaner

BORGERSAMARBEJDE

 • Afklaringsprocesser

 • Borgermøder

 • Borgersamarbejde

 • Dialogmøder

 • Ideudvikling

 • Procesplaner

 • Processtyring

 • Samarbejdsforløb

 • Workshops

 

PLAN GRUPPEN

Vi samarbejder om bedre levesteder

Plan Gruppen samarbejder om at udvikle byer og levesteder hvor folk trives. Vores team består af byplanlæggere, arkitekter, økonomer og proceskonsulenter med baggrund fra ministerier, kommuner, universiteter og erhvervsliv.

Vi tilbyder samarbejde om:

 • Byudvikling

 • Borgersamarbejde

 • Faglig screening af byer (arkitektur, attraktivitet, funktionalitet)

 • Strategiplaner, udviklingsplaner, områdeplaner

 • Analyser og rapporter om levesteder

Image by Kumpan Electric
 

KONTAKT

Plan Gruppen

Lufthavnsvej 1

6400 Sønderborg


Mødecenter:

Mejlgade 44

8000 Aarhus C

(+45) 42 64 00 41

Thanks for submitting!

Desk with Laptop