Urban Planning

Plan Gruppen samarbejder om udviklingen af byer og levesteder. Vi arbejder med afsæt i faglig planlægningsviden, analyser og aktørsamarbejde.

 
Image by Sipho Xavier

Bedre byer

Danmark er under forandring. Stigende urbanisering, klimaforandringer, udfordrede udkantsområder og byer, ændrede mønstre for handel, arbejde og mobilitet. Forandringer der giver både udfordringer og muligheder. Vi hjælper med udviklingen af levesteder gennem faglig viden om analyse, byplanlægning og borgersamarbejde.

 

Bedre levesteder

Det politiske fokus på ”Et Danmark i balance” har sat en ny dagsorden for byudviklingen. Hos Plan Gruppen støtter vi kommunerne og deres borgere i processen med at fremme by og lands muligheder som ligeværdige levesteder, der tilbyder noget forskelligt. Bedre levesteder kan man skabe i byer af alle størrelser.

Image by Febiyan
 

Bedre samarbejde

Borgersamarbejde er en forudsætning for at skabe gode levesteder, som borgere føler sig knyttet til. Nogen enkel skabelon til borgerinvolvering og samarbejde findes ikke, men god tilrettelæggelse af processen, sammen med gode principper for samarbejde, giver borgerne mulighed for at være medskabere af deres bys fremtid.

Employee
 

Bedre planer

Gode planer for udvikling af levesteder skal stå på et fundament af forventningsafstemning, et godt vidensgrundlag og faglige input, sammen med indsigt i borgernes oplevelser og ønsker til deres levested. Plan Gruppen samordner disse hensyn i byplanarbejdet.

Image by Alex Wendpap
 

Bedre analyser

Selv de bedste beslutningstagere har brug for viden, der viser verden som den opleves uden for rådhuset og de offentlige kontorer. Plan Gruppen klæder på med undersøgelser og indsigt, så myndigheder kan træffe bedre beslutninger. Plan Gruppen har erfaringen og er specialiseret i kommune- og samfundsanalyser.

Promonitor office (9).jpg
 

Vores fagområder

Tre årtiers erfaring med analyser, byplanlægning og borgersamarbejde

Data
Urban Planning
Document Review

Analyser

Byplanlægning

Borgersamarbejde

 
Billede af Joanna Kosinska

Aktuelt

 

Ny fagbog om stationsbyer

De historiske stationsbymidter som kulturarv - udvikling eller afvikling. Bag denne titel gemmer sig en af nyere tids største analyser af danske stationsbyer. Udgivet af JWH Arkitekter, Plan Gruppen og WE Architecture, i samarbejde med Realdania.

Stationsbyudvikling

Vi rådgiver om udvikling af stationsbyerne på basis af den nyeste viden. Vi lægger vægt på positive scenarier, der forsvarer byernes bymæssighed, identitet og attraktivitet som gode boligbyer.

Byfornyelse for en bedre fremtid

Områdefornyelse og helhedsplanlægning kan skabe nyt håb for fremtiden. Vi kan hjælpe med planerne der viser vejen til bedre rammer og levevilkår i byområder og bidrage til at forene de lokale kræfter omkring udviklingen.

Klimaudfordringen

Viden om borgernes positioner i klimaspørgsmålet, herunder drivers og barrierer for bæredygtig bolig, transport og forbrug, er vigtigt for inddragelsen af borgene i klimaspørgsmålet.

Mobilitet

Borgernes mobilitet og vores infrastruktur er under forandring. Vi leverer analyser og undersøgelser der bidrager med velfunderet viden om mobilitet, transportvaner og trafiksikkerhed.

Fremtidens byer

Hvordan ønsker vi fremtidens byer?

I fremtiden bliver biler selvkørende, vores boliger bæredygtige og vores energi vedvarende. Der findes forskellige scenarier for, hvordan det kan forandre vores byer og mobilitet. Her er en vision, vi finder spændende. Gerne havde vi set flere cykler og fodgængere.

Filmen er produceret som led i "Drive Sweden", som er et strategisk innovationsprogram under den svenske regering.

 
Plan Gruppen analyser

Analyser

 • Adfærdsundersøgelser

 • Behovsundersøgelser

 • Boligundersøgelser

 • Bosætningsundersøgelser

 • Brugerundersøgelser

 • Erhvervsundersøgelser

 • Effektundersøgelser

 • Holdningsundersøgelser

 • Imageundersøgelser

 • Levestedsundersøgelser

 • Serviceundersøgelser

 • Strategiske forundersøgelser

Plan Gruppen byplanlægning

Byplanlægning

 • Bybeskrivelser

 • Byfornyelse

 • Byidentitet

 • Faglig screening af byer

 • Fremtidsscenarier

 • Midtbyer

 • Mindre byer

 • Områdefornyelse

 • Områdeplaner

 • Stationsbyer

 • Strategiplaner

 • Udviklingsplaner

Plan Gruppen borgersamarbejde

Borgersamarbejde

 • Afklaringsprocesser

 • Borgermøder

 • Borgersamarbejde

 • Dialogmøder

 • Ideudvikling

 • Procesplaner

 • Processtyring

 • Samarbejdsforløb

 • Workshops

 

Plan Gruppen

Vi samarbejder om bedre levesteder

Plan Gruppen samarbejder om at udvikle byer og levesteder hvor folk trives. Vores team består af byplanlæggere, arkitekter, økonomer og proceskonsulenter med baggrund fra ministerier, kommuner, universiteter og erhvervsliv.

Vi tilbyder samarbejde om:

 • Byudvikling

 • Borgersamarbejde

 • Faglig screening af byer (arkitektur, attraktivitet, funktionalitet)

 • Strategiplaner, udviklingsplaner, områdeplaner

 • Analyser og rapporter om levesteder

Image by Kumpan Electric
 

Kontakt os

Plan Gruppen

Vidensparken
Alsion 2
6400 Sønderborg

(+45) 42 64 00 41

Thanks for submitting!

Desk with Laptop