top of page
Billede af Rahbek Media

Plan Gruppen

Plan Gruppen er en konsulentvirksomhed med økonomer, proceskonsulenter og  byplanlæggere med baggrund fra erhvervsliv, kommuner, ministerier og universiteter. Vores service omfatter analyser, inddragelse og planlægning.

Plan Gruppen analyser
Plan Gruppen aktørinddragelse
Plan Gruppen planlægningsbistand

Analyse

Vi gennemfører undersøgelser

Inddragelse

Vi formidler samarbejde

Planer

Vi yder faglig bistand til planer

Cases

Biodiversitet i byen

Aalborg Kommune

Med Plan Gruppen som proceskonsulent, har Aalborg Kommune bragt naturen ind i en hel by i samarbejde med borgerne.

Projekt Sund Skolevej

GF Fonden

Survey og dialogprojekt med forældre og familier om veje til en mere aktiv, sikker og sund skoletransport. Vi sætter fokus på familiens hverdag, behov og ønsker.

Stationsbyudvikling

Realdania

Publikation byggende på en omfattende byarkitektonisk og typologisk kortlægning af de danske stationsbyer og deres bymidter som udviklingsgrundlag for byudvikling.

Forskning i deltidsbolig

Erhvervsministeriet

Forskningsprojekt om deltidsbosætning. Undersøgelse og omfattende rapport om brugeroplevelser, samfundsudbytte og strategier for deltidsbosætning.

Bymidtens kendetegn i 31 byer

Region Syddanmark

Plan Gruppen har sammen med JWH Arkitekter gennemført en screening af 31 bymidter, med det formål at vurdere bymidternes identitet, attraktivitet og byliv.

Kommunal erhvervsudvikling

Fredensborg Kommune

Forundersøgelse til belysning af erhvervslivets interesse for nye initiativer. Behovsundersøgelse til at indkredse og præcisere erhvervslivets behov.

Forarbejde til lokalplan

Middelfart Kommune

Afklaringsproces med borgerne forud for en bevarende lokalplan i Middelfart Kommune. Afklaring og samarbejde med borgerne med udgangspunkt en arkitektonisk kortlægning.

Den bæredygtige by

Helsingør Kommune

Undersøgelse af, i hvilken grad borgerne oplever, at deres by eller levested opfylder kriterierne for bæredygtighed.

Heldags brugerworkshop

Københavns Universitet

Brugerworkshop med 40 repræsentanter fra Biovidenskabeligt Fakultet, om Copenhagen Plant Science Center.

Guide til borgersamarbejde

Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet

Kogebog til samarbejde om udvikling og områdefornyelse i mindre byer, med udgangspunkt ved kendetegnene ved det gode samarbejde med borgerne.

Bystrategier med borgerdialog

Sønderborg Kommune

Undersøgelser og faglig bistand til borgermøder og workshops som grundlag for udviklingsstrategier i de ni største byer.

Bilisttracker

Rådet for Sikker Trafik

Udvikling af metode til undersøgelser af bilisters holdninger, erfaringer og adfærd i trafikken. Indskrevet i Færdselssikkerheds-kommissionens Handlingsplan 2021-2030.

Nogle af vores kunder

500+

Projekter

22

År

10

Fagbøger/publikationer

Billede af Ernest Ojeh

Kontakt os

Tak for din besked!

bottom of page