Image by Okai Vehicles

PLAN GRUPPEN

Vi samarbejder om at udvikle levesteder

Plan Gruppen samarbejder om at udvikle byer, lokalområder og boligområder, hvor folk trives. Vi leverer analyser, processer og planer med fokus på bæredygtige og langtidsholdbare strategier. Vi er byplanlæggere, arkitekter, økonomer og proceskonsulenter.

 
Image by Lance Anderson

OM OS

Analyser. Processer. Planer.


Vi hjælper kommuner, regioner, ministerier og konsulenter med kommune- og byudvikling, der tager udgangspunkt i data, faglig viden og bredt samarbejde. Vi bidrager i værdikæden med analyser, udviklingsprocesser og planer.

 

VORES SERVICE

Vi hjælper med analyser, processer og planlægning af bedre levesteder.

Data
Image by Hal Gatewood
Urban Planning

ANALYSER

Analyser og undersøgelser som dokumentation og basis for udvikling af kommuner, byer og områder

PROCESSER

Udviklingsprocesser for byer, lokalområder og boligområder.

PLANER

Planer for strategier og udvikling af byer og lokalområder

 

KONTAKT

Plan Gruppen

Lufthavnsvej 1

6400 Sønderborg


Mødecenter:

Mejlgade 44

8000 Aarhus C

(+45) 42 64 00 41

Thanks for submitting!

Booking a Meeting
 

Ny fagbog om stationsbyer

De historiske stationsbymidter som kulturarv - udvikling eller afvikling. Bag denne titel gemmer sig en af nyere tids største analyser af danske stationsbyer. Udgivet af JWH Arkitekter, Plan Gruppen og WE Architecture, i samarbejde med Realdania.

Byfornyelse

Områdefornyelse og helhedsplanlægning skaber nyt håb for fremtiden. Planerne viser vejen til bedre fysiske rammer og levevilkår i byområder og forener borgernes og kommunens kræfter omkring den lokale udvikling.

Udvikling af stationsbyer

Vi rådgiver kommuner i udvikling af stationsbyerne. Vi lægger vægt på scenarier, der forsvarer stationsbyernes særlige bymæssighed, identitet og attraktivitet som gode boligbyer.

En tur i helikopteren

Borgerkompas 360 er en borgerrettet undersøgelse, der både omfatter servicetilfredshed og kommunen som levested. Undersøgelsen giver et samlet overblik over kommunens tilstand.

Viden til klimaindsatsen

Viden om borgernes positioner i klimaspørgsmålet, herunder status, drivers og barrierer for bæredygtig bolig, transport og forbrug, er et vigtigt element i inddragelsen af borgene i klimaspørgsmålet.

Politiske målinger

Til kunder der ønsker indsigt i vælgernes opfattelser af kommunalpolitiske, regionalpolitiske eller landspolitiske indsatser – eller viden om, hvor krydset sættes – tilbyder vi nu vælgermålinger.

Blog

På vores blog skriver vi jævnligt om emner af relevans for kommune- og byudvikling.

Cases

Se udvalgte cases til inspiration og få et indblik i, hvad Plan Gruppen arbejder med.

Nyhedsbrev

Du er velkommen til at holde dig opdateret med vores nyhedsbrev om byudvikling.