top of page
EUROASK - internationale analyser og analysepaneler

EUROASK

Euroask is a part of Plangruppen

Euroask offers consumer surveys all over Europe. We work with government surveys, insurance, mobility, customer satisfaction and studies within regional development. Through our partnerships, we provide access to consumers in 130 countries.

PANEL MEMBERSHIP

Euroask consumer panels are part of the Cint global network, that reaches millions of consumers all over the world.

As participant you will be invited to consumer research surveys on a regular basis.

Your personal information is used to decide which surveys are relevant for you.

Luftfoto af cirkelbroen
Rigsdagsbygning
Billede af Raphael Andres

DENMARK

Som deltager vil du regelmæssigt blive spurgt til råds i forbrugerspørgsmål, for hvilket du modtager betaling. Invitation til undersøgelser får du pr e-mail og deltagelse er frivilligt. Besvarelser finder sted online.

GERMANY

Als Teilnehmer werden Sie regelmäßig um eine Beratung zu Verbraucherthemen gebeten, für die Sie eine Vergütung erhalten. Anfragen erfolgen per E-Mail und die Teilnahme ist stets freiwillig. Die Beantwortung erfolgt online.

SWEDEN

Som deltagare kommer du regelbundet att bli tillfrågad om råd i konsumentfrågor, vilket du får betalt för. Förfrågningar görs via e-post och deltagande är frivilligt. Svaren sker online.

bottom of page