Promonitor office (48).jpg

VIDENSERVICE

Vidensløsninger til bedre byudvikling

 

KOMLAB

KomLab metoden udviklet af Plan Gruppen inddrager borgerne, indsamler valid viden og fremmer samarbejde omkring udviklingen af byer og levesteder. Metoden understøtter hele udviklingsarbejdet, fra kick-off til resultater. Kontakt os for en præsentation.

  • Valide data

  • Klare processer

  • Samspil mellem online og offline

  • Inddragende samarbejde

TRAFIKVIDEN

Trafikviden er en kernekompetence hos Plan Gruppen. Med mange års opbygget ekspertise i adfærdsorienterede trafik- og mobilitetsundersøgelser, har vi udviklet konceptet Trafikviden.dk som en service, der giver viden til mobilitetsbranchen om danskernes mobilitet og trafikvaner. Se mere om vores trafikanalyser på trafikviden.dk.

  • Mobil i Danmark - tracker med trafikviden

  • Trafikrisikoevalueringer til erhvervstransport

  • Specialundersøgelser om trafik og mobilitet

  • Skoletransportundersøgelser

SUND SKOLEVEJ

Sund Skolevej er et prisbelønnet specialprojekt, der handler om sund og aktiv skoletransport med børnefamilien som udgangspunkt. Med projekt Sund Skolevej vil vi hjælpe kommuner i hele landet til mere viden om børnefamiliernes transportvalg og hvilke metoder der kan bringes i spil, for mest effektivt at fremme gang og cykling. I forbindelse med Sund Skolevej tilbyder vi transportvaneundersøgelser, screening og rådgivning. Sund Skolevej drives af Plan Gruppen i samarbejde med GF Fonden. Se om skoleveje på sundskolevej.dk