Promonitor office (48).jpg

VIDENSERVICE

Vidensløsninger til særlige områder

 

TRAFIKVIDEN

Trafikviden er et ankerprodukt hos Plan Gruppen. Med mange års opbygget ekspertise i trafik- og mobilitetsmålinger, har vi udviklet konceptet Trafikviden som en service, der giver viden til mobilitetsbranchen om danskernes trafik- og mobilitetsvaner. 

 • Mobil i Danmark - tracker med trafikviden

 • Trafikrisikoevalueringer til erhvervstransport

 • Specialundersøgelser om trafik og mobilitet

SUND SKOLEVEJ

Sund Skolevej er et prisbelønnet projekt, der handler om sund og aktiv skoletransport med børnefamilien som udgangspunkt. Med projekt Sund Skolevej vil vi hjælpe kommuner i hele landet til mere viden om børnefamiliernes transportvalg og hvilke metoder der kan bringes i spil, for mest effektivt at fremme gang og cykling. Sund Skolevej drives af Plan Gruppen i samarbejde med GF Fonden.

BORGERSVAR

Borgersvar.dk er vores samlingssted for borger- og myndighedsundersøgelser. Siden fungerer som landingsside ved undersøgelser i alle størrelser for myndigheder, fra lokale specialundersøgelser til nationale og tværkommunale målinger. 

 • Borgerundersøgelser

 • Erhvervsundersøgelser

EUROASK

Euroask er vores analyse- og forbrugerportal, som giver os adgang til mere end 200.000 danskere og mange millioner borgere internationalt. Herigennem kan vi gennemføre nationale og internationale forbruger- og borgerundersøgelser. Euroask er Cint-Partner. 


 • Rekruttering til møder, workshops og fokusgrupper.

 • Meningsundersøgelser, regionalt, nationalt, internationalt.

 • Tracking-projekter med fortløbende rapportering.

KOMLAB

KomLab metoden udviklet af Plan Gruppen inddrager borgerne, indsamler viden og fremmer samarbejde. Metoden sætter understøtter udviklingsarbejdet, fra kick-off til resultater. 

 • Valide data

 • Klare processer

 • Inddragende samarbejde