top of page
Billede af Nhi Dam

VERDENSMÅL 11 KOMPAS

Borgerundersøgelse af byers bæredygtighed

Borgerundersøgelse der tager sit primære udgangspunkt i FN's verdensmål 11 om at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Undersøgelsen har relevans i styringsspekteret, fra visionsarbejdet til politikker og mål.

 

Byer og levesteder hvor vi trives og kan være sunde og sikre, er forudsætninger for en god livskvalitet.  Borgerundersøgelsens resultater kan indgå sammen med andre nøgledata om kommunens udvikling, i arbejdet for bæredygtige byer. 

Undersøgelsen belyser:

Social kontakt og fællesskab

Tryghed

Luftkvalitet

Støjforhold

Adgang til kultur

Adgang til natur

Trafiksikkerhed

Cykling o.a. aktiv transport

Kollektiv transport

Bolig, passende til økonomi og behov

Byens / bydelens bæredygtige aspekter

Muligheder for at påvirke byens udvikling

Kontakt os om kompas analyser

Lars Lindenberg

Lars Lindenberg

Direktør | +45 2044 4764

Lars arbejder med analyse for virksomheder, statslige organisationer og kommuner.

bottom of page