Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Send os en besked

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af Urbaxa.org  │ Selskabsoplysninger  Persondatapolitik

MIDLER TIL OMRÅDE- OG BYUDVIKLING

Assistance til fonds- og puljeansøgninger

Plan Gruppen hjælper kommuner med at skaffe økonomiske midler til udviklingsprojekter fra fonde og puljer. Vores relativt høje hitrate på ansøgninger bunder i solid erfaring med fonds- og puljeansøgninger til byudvikling. Gennem årene har vi rejst betragtelige midler til kommuner og boligorganisationer til bydelsudvikling, områdeudvikling, sociale og fysiske helhedsplaner samt forsøg med nye samarbejdsformer i byfornyelsen, samt økonomiske midler til organisering af beboerdemokrati. Plan Gruppen udarbejder selve ansøgningen og kan ved større projekter organisere samarbejdet i ansøgningsfasen og bistå med forsøgsledelse.

Eksempler på projekter, der opnås økonomiske midler til:

  • Bydelsudvikling

  • Områdeudvikling

  • Sociale- og fysiske helhedsplaner

  • Forsøg med nye samarbejdsformer i byfornyelsen 

  • Organisering af beboerdemokrati