ANSØGNING TIL UDVIKLINGSMIDLER

Assistance til fonds- og puljeansøgninger.

Plan Gruppen hjælper kommuner med at skaffe økonomiske midler til udviklingsprojekter fra fonde og puljer. Vores relativt høje hitrate på ansøgninger bunder i solid erfaring med fonds- og puljeansøgninger til byudvikling.

 

Gennem årene har vi rejst betragtelige midler til kommuner og boligorganisationer til bydelsudvikling, områdeudvikling, sociale og fysiske helhedsplaner samt forsøg med nye samarbejdsformer i byfornyelsen, samt økonomiske midler til organisering af beboerdemokrati.

 

Vi udarbejder ansøgningen og kan organisere samarbejdet i ansøgningsfasen og bistå med forsøgsledelse.

Eksempler på projekter, der opnås økonomiske midler til:

  • Bydelsudvikling

  • Områdeudvikling

  • Sociale- og fysiske helhedsplaner

  • Forsøg med nye samarbejdsformer i byfornyelsen 

  • Organisering af beboerdemokrati

kendall-ruth-AijuW-HlE30-unsplash.jpg