Udvikling af stationsbyer

UDVIKLING AF STATIONSBYMIDTER

Gentænkning af bymidten sammen med borgere

Plan Gruppen er en del af det eksperthold, som i år har udgivet bogen ”De historiske stationsbymidter som kulturarv - udvikling eller afvikling” med støtte fra Realdania og Nykredits Fond. Vi rådgiver kommuner og stationsbyborgere i udvikling af stationsbyerne. Selv med vidt forskellige betingelser for byernes fremtid - udvikling, stilstand eller afvikling - lægger vi vægt på scenarier, der forsvarer stationsbyernes særlige bymæssighed, identitet og attraktivitet som gode boligbyer.

Stationsbyer med god indsigt i deres kulturarv, identitet og muligheder bliver bedre rustede til at tage vare på deres udvikling. Derfor samarbejder vi med borgerne om at kortlægge kvaliteterne i deres stationsby. Det skaber fælles forståelse for byens sammenhænge og gode muligheder for at diskutere realistiske fremtidsscenarier.


Vi kan f.eks. kortlægge, hvordan vi bevarer et livligt stationsbycentrum enten med nye boligtyper, hvis planen er udbygning eller i stedet med flere grønne områder hvis butikker og erhverv forsvinder.  


  • Byarkitektonisk kortlægning

  • Foranalyse til lokalplanlægning

  • Analyse af tilstand og udviklingsmuligheder

  • Scenarie og idékatalog med fremtidsscenarier

  • Designscenarier til forskellige forudsætninger

  • Procesfacilitering