trætrapper

BYPLANLÆGNING OG BYUDVIKLING

Plan Gruppen udvikler levesteder.


Vi tilbyder tjenester, der hjælper kommuner og byer med at udvikle bedre steder at bo, holde fri og arbejde.

Vi leverer analyser, processer, inddragelse og planer med fokus på praktisk udvikling og planlægning.

 

ARKITEKTURRÅDGIVNING

Rådgivning om byens arkitektur

Når byen udvikler sig, skal politikere, planlæggere og bygherrer i princippet se mange år frem i tiden, når de beslutter og tillader nye projekter. Alle projekter påvirker byens karakter med tiden. Vi tilbyder gennemgang af arkitektoniske kvaliteter og muligheder i byernes centrum og bykvarterer. Desuden tilbyder vi foredrag om byens arkitektur, design og kulturhistorie.

IDENTIFIKATION

Identifikation, arkitektonisk analyse og evaluering

Plan Gruppen kan definere identiteten af en by, et kvarter eller område, der skal udvikles. Vores professionalisme gør os i stand til at kombinere indbygger- og borgeranalyser med arkitektonisk kortlægning af bymiljøer. Analyserne giver en præcis pejling af borgernes oplevelse af stedet hvor de bor og af de bærende kvaliteter, og giver retning til fremtidens udvikling.

STRATEGISK PLANLÆGNING

Strategisk byplanlægning for fremtiden

Med enkle principper hjælper vores planer med at fokusere på kernekvaliteter og sætter professionel og lokal viden i system som udgangspunkt for at skitsere nye valg. Vi udarbejder strategi og udviklingsplaner, der giver overblik, sætter mål og giver retning. Vi hjælper med at prioriterer indsatser og projekter, der konkretiseres i en handlingsplan.

BYFORNYELSE

Områdefornyelse og helhedsplaner

Plan Gruppen har stor erfaring inden for udvikling af lokalsamfund i såvel i almene boligområder, som område- og oplandsbyer. Plan Gruppen har samarbejdet med kommuner, ministerier og almene boligselskaber om en række udviklingsprægede fornyelser, med blandt andet udvikling af nye metoder for inddragelse og samarbejde med borgere.

STRATEGIER FOR MINDRE BYER

Forberedelse af mindre byer på fremtiden

Gennem "Strategier for mindre byer" gøres lokalsamfundet bevidste om områdets unikke og vedvarende kvaliteter og ser, hvordan disse kan omsættes til moderne livskvalitet i hverdagen. Borgerne får indsigt i forudsætningerne for udvikling og en fælles forståelse af, hvilken fremtid det vil være muligt at skabe. På denne baggrund bliver det lettere at se og gribe de muligheder, der kan styrke ens by og lokalsamfund som noget særligt.

MOBILITET & TRAFIK

Planlægning for fremtidens mobilitet

Gennem analyser bidrager vi med viden til arbejdet med mobilitet og trafiksikkerhed. Fremtidens byer vil være præget af flere bløde trafikanter, bedre livskvalitet og færre biler på gaden. Vi kan understøtte den udvikling, der vil sikre byens bæredygtige mobilitet. Vores speciale er transportvaner, trafikadfærd og den menneskelige faktor i trafikken. Plan Gruppen har i mange år leveret adfærdsanalyser til f.eks. Rådet for Sikker Trafik, som grundlag for nationale trafikindsatser.

KULTURREGNSKAB

Kunst- og kulturregnskab

Hvordan kan vi måle brugen af kunst og kultur i hverdagen? Kunst og kultur betyder meget for mennesker. Kulturarven i et område har vist sig at være en meget vigtig faktor, når det kommer til bosættelse og turisme. Kan kultur også styrke et områdes udvikling og bæredygtighed? For mange kommuner er dette et meget vigtigt spørgsmål, som kan påvirke budgettet i mange år fremover. Vi tilbyder analyse og rådgivning for at bestemme nøjagtigt det spørgsmål.

FINANSIERING

Bistand med fondsansøgninger

Vi hjælper med at skaffe midler til udviklingsprojekter fra fonde og offentlige midler. Vores hitrate på ansøgninger er baseret på solid erfaring med fondsansøgninger til byudvikling fra ministerier og fonde. Vi forbereder ansøgningen og til større projekter organiserer vi gennemførelsen af udviklings- forsøgsprojekter.

  • LinkedIn

© 2021 PLAN GRUPPEN  |  Made in Denmark  |  T (+45) 42 6400 41  |  E. hej@plangruppen.dk