trætrapper

BYPLANLÆGNING OG BYUDVIKLING

Plan Gruppen udvikler levesteder.


Vi tilbyder tjenester, der hjælper kommuner og byer med at udvikle bedre steder at bo, holde fri og arbejde.

Vi leverer analyser, processer, inddragelse og planer med fokus på praktisk udvikling og planlægning.

 

ARKITEKTURRÅDGIVNING & BYMILJØ

Rådgivning om byens arkitektur

Når byen udvikler sig, skal politikere, planlæggere og bygherrer i princippet se mange år frem i tiden, når de beslutter og tillader nye projekter. Alle projekter påvirker byens karakter med tiden. Vi tilbyder gennemgang af arkitektoniske kvaliteter og muligheder i byernes centrum og bykvarterer. Desuden tilbyder vi foredrag om byens arkitektur, design og kulturhistorie.

STRATEGISK PLANLÆGNING

Identifikation, arkitektonisk analyse og strategi

Plan Gruppen kan definere identiteten af en by, et kvarter eller område, der skal udvikles. Vores professionalisme gør os i stand til at kombinere indbygger- og borgeranalyser med arkitektonisk kortlægning af bymiljøer. Analyserne giver en præcis pejling af borgernes oplevelse af stedet, hvor de bor og af de bærende kvaliteter, og giver retning til fremtidens byudvikling.

BYFORNYELSE

Områdefornyelse og helhedsplaner

Områdefornyelse og helhedsplanlægning skaber nyt håb for fremtiden. Planerne viser vejen til bedre fysiske rammer og levevilkår i byområder og forener borgernes og kommunens kræfter omkring den lokale udvikling. Plan Gruppen bistår kommuner i den lovbestemte programudarbejdelse, der skal ske i samarbejde med lokale interessenter.

STRATEGIER FOR MINDRE BYER

Forberedelse af mindre byer på fremtiden

En strategi- og udviklingsplan sætter struktur på lokalsamfundets drømme og idéer og hjælper med at holde kursen i den udvikling man gerne vil. Det bliver nemmere at prioritere de projekter og investeringer, der peger i den ønskede retning. Arbejdet med planen skaber overblik over lokalsamfundets byggesten og sætter mål og retning for det man gerne vil.

UDVIKLING AF STATIONSBYMIDTER

Gentænkning af bymidten sammen med borgere

Plan Gruppen er en del af det eksperthold, som i år har udgivet bogen ”De historiske stationsbymidter som kulturarv - udvikling eller afvikling” med støtte fra Realdania og Nykredits Fond. Vi rådgiver kommuner og stationsbyborgere i udvikling af stationsbyerne. Selv med vidt forskellige betingelser for byernes fremtid - udvikling, stilstand eller afvikling - lægger vi vægt på scenarier, der forsvarer stationsbyernes særlige bymæssighed, identitet og attraktivitet som gode boligbyer.

MOBILITET & TRAFIK

Planlægning for fremtidens mobilitet

Gennem analyser bidrager vi med viden til arbejdet med mobilitet og trafiksikkerhed. Fremtidens byer vil være præget af flere bløde trafikanter, bedre livskvalitet og færre biler på gaden. Vi kan understøtte den udvikling, der vil sikre byens bæredygtige mobilitet. Vores speciale er transportvaner, trafikadfærd og den menneskelige faktor i trafikken.

FINANSIERING

Bistand til fondsansøgninger

Vi hjælper med at skaffe midler til udviklingsprojekter fra fonde og offentlige midler. Vores hitrate på ansøgninger er baseret på solid erfaring med fondsansøgninger til byudvikling fra ministerier og fonde. Vi forbereder ansøgningen og til større projekter organiserer vi gennemførelsen af udviklings- forsøgsprojekter.