SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF BEDRE BYER, LOKALOMRÅDER OG LEVESTEDER

 

Plan Gruppen samarbejder med kommuner om udvikling af byer, områder og levesteder. Vi understøtter og indgår i alle samarbejdsprocesser i byudviklingens faser: fra analyser, processer, dialoger og ideudvikling, til planlægning, gennemførelse og evaluering. Vores tilgang er bæredygtig udvikling af by og land som ligeværdige levesteder, der tilbyder noget forskelligt. Vi arbejder for at skabe et fælles udgangspunkt for områdernes forudsætninger og muligheder. Med os får du en kundeorienteret og kvalitetsbevidst samarbejdspartner, der løser opgaven til tiden og på budgettet. Vi er altid parate til nye udfordringer!

Image by Marília Castelli
Inddrag borgerne i byens fremtid

Inddragelse handler om at samarbejde om udvikling - om at skabe gode levesteder sammen. En god start, en rummelig proces kombineret med politisk bevågenhed er en investering til fælles glæde for borgerne og kommunen, der som udbytte får attraktive byer og bosteder.

sonderborg_promenade_edited.jpg
Styrk bymidtens attraktivitet og liv

Vi er havnet et sted i byudviklingen, hvor vi nødvendigvis må planlægge med udviklingen i stedet for mod udviklingen. Såvel store som mindre bymidter træder vande. De er udfordret på byliv og attraktivitet. Vi hjælper kommuner med udvikling af stationsbyer, købstæder og større byer.

Plan Gruppen deltidsbolig
Deltidsboliger som mulighed for udvikling

Der er et stort udviklingspotentiale i deltidsborgere som mulige nye fastboende i yderkommunerne. På grundlag af forskning tilbyder vi rådgivning, viden og inspiration til kommuner om områdeudvikling på grundlag af deltidsbolig og fleksbolig.

Plan Gruppen Byudvikling
Styrk udviklingen i mindre byer

Med Plan Gruppens proces for mindre byer sættes der fokus på mulighedskortlægning, ressourcemobilisering og på at nå frem til en klar strategi og konkrete bud på handleplaner, der kan styrke civilsamfundet og dagligdagen.

Urban Planning
Fondsmidler til byudvikling

Plan Gruppen hjælper kommuner med at skaffe økonomiske midler til udviklingsprojekter fra fonde og puljer. Vores relativt høje hitrate på ansøgninger bunder i solid erfaring med fonds- og puljeansøgninger til byudvikling.  

Image by Patrick Tomasso
God praksis for (online) borgerinddragelse

Grundlæggende er det vores erfaring, at vellykket online borgerinddragelse primært forudsætter faglig procesforståelse og erfaring med borgersamarbejde. Online inddragelse handler i modsætning til hvad mange konsulenter gerne vil fortælle, ikke om teknologi men om mennesker.