TRAFIK, TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR

Analyser af transportvaner, trafik og infrastruktur

Vores mobilitet og trafik er under forandring og vil om et par årtier se anderledes ud end i dag. Udviklingen er drevet af ændringer i livsstil, nye måder at bo, handle og arbejde på, aldrende befolkning, miljøkrav og mere fokus på livskvalitet. Mobiliteten udvikler sig i samspil med den teknologiske udvikling og udviklingen af vores byer og infrastruktur. Med vores analyser bidrager vi med velfunderet viden om mobilitet, transportvalg og trafiksikkerhed. 


Analyserne kan bl.a. omfatte:
Transportadfærd og transportvalg
Transportforhold, fremkommelighed og parkering

Trafikadfærd, trafiksikkerhed og trafikkultur
Transportforhold med fokus på gang og cykling
Skoletransport og børn/unges transportvaner

Mand på cykel