TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR

Analyser af transportvaner, trafik og trafiksikkerhed

Vores mobilitet og trafik er under forandring og vil om et par årtier se anderledes ud end i dag. Udviklingen er drevet af ændringer i livsstil, nye måder at bo, handle og arbejde på, aldrende befolkning, miljøkrav og mere fokus på livskvalitet. Mobiliteten udvikler sig i samspil med den teknologiske udvikling og udviklingen af vores byer og infrastruktur.  Med vores analyser bidrager vi med velfunderet viden om mobilitet, transportvalg og trafiksikkerhed. 


Analysen kan bl.a. omfatte:
Transportadfærd og transportvalg
Transportforhold, fremkommelighed og parkering

Trafikadfærd, trafiksikkerhed og trafikkultur
Transportforhold med fokus på gang og cykling
Skoletransport og børn/unges transportvaner

Mand på cykel
 
  • LinkedIn

© 2021 PLAN GRUPPEN  |  Made in Denmark  |  T (+45) 42 6400 41  |  E. hej@plangruppen.dk