BYER MED FREMTID

Projekt til udvikling af mindre byers og samfunds identitet, fremtid og livskvalitet.

 

Det metodiske projekt sætter skarpt lys på udviklingen i byer og lokalsamfund. Der findes mange gode levesteder i Danmark uden for de større byer, som fortjener at markere sig som bæredygtige lokalsamfund og som skal have mulighed for at finde ud af, hvad der kan sættes i stedet for livløse hovedgader, butiksdød, lukningstruede skoler og fraflytning – udfordringer, der typisk truer de mindre byer. Netop denne udfordringer tager vi fat på, med projektet ”Lokalsamfund med fremtid”. 

Projektmål 1: Stimulere lokal virketrang

Projektmål 2: Udvikle fælles retning

Projektmål 3: Idekatalog og udviklingsplan

Gennem projektet bliver lokalsamfundet bevidstgjort om sine unikke og bærende kvaliteter, og ser hvordan disse kan omsættes til moderne livskvalitet i hverdagslivet. Borgerne får indblik i forudsætningerne for udvikling og fælles forståelse for, hvilken fremtid, det bliver muligt at skabe. På den baggrund bliver det nemmere at se og gribe de muligheder, der kan styrke ens lokalsamfund som noget særligt.

 

Vores metode bringer borgerne og lokalsamfundets ressourcer i spil. Herunder særligt den ressource, som alle små samfund har: Lokalsamfundets kulturarv. Vi åbner med metoden en frugtbar dialog med borgerne, Det giver et mentalt løft, når vi perspektiverer livet i byen og dens kulturhistorie. Kulturarven giver billeder på, hvad lokalsamfundet har kunnet samle sig om gennem tiderne fysisk, socialt og kulturelt og viser præcis, hvad der er lokalsamfundets helt særlige styrke og identitet. 

Projektet bidrager til:

  • Kortlægning af lokalsamfundets bærende kvaliteter

  • Scenarier for et bedre, fremtidigt hverdagsliv 

  • Strategisk retning for områdets udvikling

  • Katalog med udviklingsideer og handlinger

  • Ydelse: Metodisk projekt til muligheds-kortlægning, ressourcemobilisering og fremstilling af udviklingsplan.

  • Udbytte: Byen får en klar strategi og styrket civilsamfund, der gør byen levedygtig og fremtidsparat.

  • Anvendelse: Bruges i forbindelse med udvikling af mindre og mellemstore byer.

Modern Terrace

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Lufthavnsvej 1 │ 6400 Sønderborg │ Selskabsoplysninger  │ Persondatapolitik │ Følg os på LinkedIn

Plangruppen.dk │ Borgersvar.dk │ Euroask.eu │ Telefon +45 42 64 00 41

  • LinkedIn
  • Twitter