Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Send os en besked

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af Urbaxa.org

SUND & SIKKER SKOLEVEJ

AKTIV TRANSPORT HOS BØRN FREMMER SUNDHED, INDLÆRING, MILJØ OG UDVIKLER PRAKTISKE FÆRDIGHEDER I TRAFIKADFÆRD. 

SUND & SIKKER SKOLEVEJ

YDELSE

Komplet sortiment af redskaber til fremme af sund, aktiv og sikker transport på skolevejen. Redskaberne omfatter skolevejsundersøgelser, trafiktællinger, trafikinspektion, borgerinddragelse, anbefalinger samt bistand til praktisk implementering. Sund & Sikker Skolevej giver kommunen adgang til ressourcer og eksperter inden for skoleundersøgelser, trafiktællinger og viden om sikker vejudformning. Ressourcerne kan sammensættes så de afspejler det konkrete behov i den enkelte kommune og tilpasses den konkrete opgave. Vi er åben for, at kommunen selv kan levere dele af input til løsningerne.

UDBYTTE

Sundere og mere aktive transportvalg, mere trafiksikker adfærd, reduktion / afhjælpning af farlige trafikforhold, maksimal trafiksikkerhed for budgettet, øget sundhed og indlæring hos børn og unge. 

ANVENDELSE

Kan anvendes i forbindelse med indsatser for trafiksikkerhed ved skoler, hhv. fremme af aktiv transport, hvor der ønskes en samlet løsning, der følges helt i mål for opnåelse af varige effekter. 

BESKRIVELSE

Tryghed og sikkerhed i trafikken som forudsætning for sunde transportvaner. Transportvanerne på skolevejen er langt fra altid optimale. Mange vælger bilen som transportmiddel, og i nogle tilfælde opleves trafikken omkring skolerne som en risiko. Når forældre og elever ikke er trygge på skolevejen, vælges bilen oftere som transportform, hvilket er med til at forstærke eventuelle problemer. Gennem sundere og mere sikre trafikvaner kan samfundet - herunder hver enkelt kommune - høste betydelige gevinster gennem reduktion af ulykker i trafikken og sygdomme betinget af mangelfuld aktiv transport.  Med Sund & Sikker Skolevej hjælper vi kommuner til mere trafiksikkerhed, tryggere skolevej og sundere transportvalg.

Forældre og kommuner løfter opgaven sammen. Hvis elever eller forældre oplever skolevejen som utryg kan det medføre, at flere elever køres til skole. Flere biler ved skolen skaber mere utryghed og bliver dermed selvforstærkende. Konsekvensen for eleverne er mindre fysisk bevægelse og nedsat praktisk trafiktræning. Flere faktorer i samspil skaber en mere sikker trafik: gode trafikale betingelser, gode trafikvaner hos forældre, forældre påvirkning af børns trafikvaner, samt alle trafikanters adfærd på skolevejen. Forskning viser, at børns sårbarhed i trafikken kan reduceres gennem opbygning af gode trafikvaner og holdninger. Gode trafikvaner læres ikke fra bagsædet af en bil.

 

Sundhed og sikkerhed indgår i en samlet løsning. Udgangspunktet er, at vi først sørger for sikkerheden i trafikken, og dernæst arbejder med at tilvejebringe mere aktive, sikre transportvaner. Vi nøjes derfor ikke med at tage temperaturen på vaner og trafikforhold. Vi hjælper med at undersøge, vurdere, foreslå og gennemføre løsninger, hvor succeskriteriet er sund og sikker transport. Færre og mere hensynsfulde biler, flere gående og cyklende, mere brug af cykelhjelm, lys, refleks og skolepatruljer. 

Målene er:

  • Sundere transportvalg

  • Mere sikker trafikadfærd

  • Reduktion af usikre trafikforhold

  • Mest mulig trafiksikkerhed

TEAM SUND & SIKKER SKOLEVEJ

I teamet indgår et landsdækkende hold af trafikrevisorer, Danmarks førende leverandør af måle- og sikkerhedsudstyr i trafikken, sammen med konsulentfirmaet Plan Gruppen, der arbejder med byudvikling og undersøgelser om trafikadfærd.