STYRK UDVIKLINGEN I MINDRE BYER

Proces for mindre byer med fokus på bæredygtig fremtid og livskvalitet i hverdagen.

 

Med Plan Gruppens proces for mindre byer sættes der fokus på mulighedskortlægning, ressourcemobilisering og på at nå frem til en klar strategi og konkrete bud på handleplaner, der kan styrke civilsamfundet og dagligdagen.

 

Det skal gøres nemmere for lokalsamfundene at se og gribe de muligheder, der kan styrke deres levested som noget særligt. Vi samarbejder med borgerne og kommunen om at finde frem til unikke og bærende kvaliteter, og ser på hvordan disse kan omsættes til livskvalitet i hverdagslivet.  Historier og kulturarv giver billeder på, hvad lokalsamfundet har kunnet samles om gennem tiderne fysisk, socialt og kulturelt. Vi finder i fællesskab frem til, hvad lokalsamfundets kan satse på for at skabe en moderne og bæredygtig fremtid.

 

Uanset om der samarbejdes med den enkelte by eller med mindre byer i klyngefællesskaber, er det afgørende at skabe fælles bevidsthed i de enkelte byer om forudsætninger for udvikling og hvilke kvaliteter der kan omsættes til udvikling i byen – alene eller i fællesskab med flere mindre byer.

Udbytte:

  • Kortlægning af lokalsamfundets bærende kvaliteter

  • Kortlægning af regionale/lokale forudsætninger

  • Scenarier for et bedre, fremtidigt hverdagsliv 

  • Strategisk retning for områdets udvikling

  • Katalog med udviklingsideer og handlinger

foto ex mindre byer 02.jpg