STYRKE BYMIDTENS ATTRAKTIVITET OG LIV

Byerne taber terræn som købesteder. Noget andet må træde i stedet.


Vi er havnet et sted i byudviklingen, hvor vi nødvendigvis må planlægge med udviklingen i stedet for mod udviklingen. Såvel store som mindre bymidter træder vande. De er udfordret på byliv og attraktivitet. Detailhandlen flytter i storcentre eller er overtaget af e-handel og industriarbejdspladserne er for længst forsvundet fra bymidterne. Konsekvensen er, at bymidterne er truet fysisk og mentalt af tomme lokaler og stadig mere livløse byrum.


Plan Gruppen understøtter kommuner i at gribe muligheder, der kan fastholde og udvikle en attraktiv bymidte, med mere vægt på bymidten som møde- og levested end blot som købested. Borgerne og byens interessenter inddrages i udviklingen, for det er dem, der skal føle ejerskab til de forandringer der sker og have lyst til at bidrage til byens liv. Plan Gruppen har et stærkt fokus på byerne som attraktive fysiske rammer for liv og livskvalitet. Vi ser på styrker som er unikke, knyttet til stedet og svære at efterligne og som skaber værdi for borgerne og byens brugere. Hvis en by formår at omsætte styrker til noget borgerne og byens brugere kan opleve som noget unikt og særligt, har bymidten gode muligheder for at holde sig attraktiv – som en by der er værd at leve i, værd at besøge.


Vores ydelse giver nuanceret forståelse for og bidrag til udvikling af bymidter i landets stationsbyer, købstæder og større byer. Kortlægning, analyse, scenarier og dialog giver til sammen overblik over unikke sammenhænge og muligheder, der gør det nemmere at vurdere og prioritere attraktiv arkitektur og livgivende funktioner til bymidten.

 

Vores ydelse bidrager til:

  • Kortlægning/analyse af bymidte kvaliteter (byarkitektur, attraktivitet, byliv)

  • Struktureret inddragelse og dialog med byens interessenter 

  • Scenariekatalog/strategier

  • Prioritering af indsatser

Working in Cafe

Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Kontakt os

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af Urbaxa.org  │ Selskabsoplysninger  │ Persondatapolitik