Byens identitet

Screening af byens arkitektoniske identitet og attraktion

Plan Gruppen kan definere identiteten af en by, et kvarter eller område, der skal udvikles. Vores professionalisme gør os i stand til at kombinere indbygger- og borgeranalyser med arkitektonisk kortlægning af bymiljøer. Analyserne giver en præcis pejling af borgernes oplevelse af stedet, hvor de bor og af de bærende kvaliteter, og giver retning til fremtidens byudvikling. 


Med enkle principper hjælper vores processer med at fokusere på kernekvaliteter og sætter professionel og lokal viden i system som udgangspunkt for at skitsere nye valg. Vores strategiplaner giver overblik, sætter mål og giver retning. Vi hjælper med at prioritere indsatser og projekter, der forstærker byens identitet.

Screening af byens identitet


  • Undersøgelse af borgernes oplevelse af byen

  • Byarkitektonisk kortlægning

  • Perspektivering med borgerinvolvering 

  • Strategisk plan for udvikling

  • Principper for arkitektonisk tilpasning og udvikling

Strategisk byplanlægning