STRATEGIER FOR MINDRE BYER

Forberedelse af mindre byer på fremtiden

En strategi- og udviklingsplan sætter struktur på lokalsamfundets drømme og idéer og hjælper med at holde kursen i den udvikling man gerne vil. Det bliver nemmere at prioritere de projekter og investeringer, der peger i den ønskede retning. Arbejdet med planen skaber overblik over lokalsamfundets byggesten og sætter mål og retning for det man gerne vil.

Gennem "Strategier for mindre byer" bliver lokalsamfundet bevidste om unikke og vedvarende kvaliteter fysisk, socialt og kulturelt. Borgerne får indsigt i forudsætningerne for udvikling og en fælles forståelse af, hvilken fremtid det er muligt at skabe, så byen kan gribe de muligheder, der kan styrke lokalsamfundet.

  • Skabe overblik og se muligheder

  • Skabe nærhed, fællesskab og samhørighed

  • Sætte mål, der er fælles forståelse for

  • Strategiplan – en plan at styre efter

  • Udviklings- og handlingsplan

  • Procesfacilitering

Strategier for mindre byer