Udvikling af stationsbyer

Stationsbymidter

Rådgivning om udvikling af stationsbyer

Rådgivningen tager udgangspunkt i en byarkitektonisk kortlægning og skitsering af mulige scenarier for et attraktivt og velfungerende bymiljø, som stationsbyens borgerne kan føle sig forbundet med.

Den byarkitektoniske kortlægning har fokus på bymidte og hovedgade. Særligt gennemfører vi en kortlægning, der inddrager borgerne og giver forståelse for stationsbyens særlige identitet, sammenhænge og udfordringer.

Fremtidsscenarierne baseres på den enkelte stationsbys særlige forudsætninger. Der er forskel på om vi har at gøre med en by med vækstbetingelser eller en by i afvikling, men uanset hvilken situation vi står med, vil scenarierne arbejde med stationsbyen som en ”en rigtig by” med et centrum. Det er vigtigt, at stationsbyerne fortsat kan fungere som centrum for byliv og fællesskab, som har været deres særlige dna siden deres opståen.

Plan Gruppen er en del af et ekspertteam, der i 2021 udgav bogen ”De historiske stationsbymidter som kulturarv - udvikling eller afvikling” med støtte fra Realdania og Nykredits Fond. 


  • Byarkitektonisk kortlægning

  • Foranalyse til lokalplanlægning eller strategiplan

  • Analyse af tilstand og udviklingsmuligheder

  • Scenarie og idékatalog med fremtidsscenarier

  • Samarbejde med borgere i processen