VI UDVIKLER BYER OG LEVESTEDER

Plan Gruppen hjælper med udvikling af byer, områder og levesteder. Vores tilgang er bæredygtig udvikling af by og land som ligeværdige levesteder, der tilbyder noget forskelligt. Vi arbejder for at skabe et fælles udgangspunkt og forståelse for områdernes forudsætninger og muligheder. Den centrale drivkraft i byudviklingen er at finde ind til det gør byerne og levestederne til noget særligt - det som er svært at efterligne og som giver kvalitet til borgerne. Det arbejder vi med i tæt samarbejde med borgere, erhvervsliv og foreningsliv, fordi de er aktørerne i den udvikling, der skal til for at forandre. Plan Gruppen understøtter arbejdsprocesser i alle byudviklingens faser: fra analyse, ideudvikling og planlægning til gennemførelse og evaluering.

Promonitor viden (15).jpg

ANALYSER

Fakta og undersøgelser

PROCESSER

Processer og projektledelse

PLANER

Strategi- og udviklingsplaner mv.

SÆRLIGT I FOKUS

Plan Gruppen tilbyder services, der hjælper med byudvikling. Vil tilbyder analyser, processer og planer til udvikling. Herunder arbejder vi med byudvikling, planstrategier, erhvervsklima og mobilitet. Vores filosofi er at kombinere viden fra analyser med et frugtbart samarbejde mellem borgere, politikere, embedsværk og erhvervsliv. Her ser du nogle projekter og tilbud, vi gerne vil fremhæve for dig. 

Urban Planning
Education Books Bookshelfs

SUND SKOLEVEJ

Sund og sikker skolevej

UDVIKLINGSMIDLER

Ansøgninger til fonde og puljer

PUBLIKATIONER

Udgivelser og rapporter

BOLIG 2 / FLEKSBOLIG 

Strategier for deltidsboliger

OMRÅDER MED FREMTID

Mindre byer med mere fremtid

BORGERNE OM KOMMUNEN

Det store overblik