ANALYSER OM KOMMUNER OG SAMFUND

Vi udarbejder analyser der understøtter udvikling i det offentlige. Vores analyser har til formål at levere indsigt, så myndigheder kan træffe bedre beslutninger. Som kunde kan du trække på vores erfaring med undersøgelser for kommuner, ministerier, råd og fonde. Vi har udviklet færdige undersøgelser og studier om blandt andet myndighedsbetjening, bosætning, mobilitet, klima, fritid, detailhandel og erhvervsliv.

Billede af Nhi Dam

DANMARKSKOMPASSET

Med Danmarkskompasset © giver vi indsigt i borgernes positioner og holdninger på tre vigtige områder i den kommunale og offentlige udvikling: Mobilitet - Klima - Bæredygtig by.

TRANSPORT OG TRAFIK

Analyser af erfaringer, vaner og holdninger, der bidrager til viden om mobilitet, transportvaner, behov og trafiksikkerhed.

plan gruppen transportanalyse.jpg
Perlegade_Gågaden_Sønderborg_0025-1200px.jpg

HANDEL OG INDKØB

Analyser af borgernes indkøbsvaner der giver viden til udviklingen af strategier for lokal detailhandel i forhold til forbrugerservice, dagligvarer, udvalgsbutikker og online handel.

BORGERNE OG KLIMAKAMPEN

Analyse af borgernes holdninger, handlinger og udfordringer i forhold til bolig, transport og forbrug, som input til bæredygtige løsninger, information, stimulering og samarbejde.

Billede af Luca Bravo
Perlegade_Gågaden_Sønderborg_0014-1200px.jpg

BORGERKOMPAS - LEVESTEDSANALYSE

Analyse af kommunen som levested der belyser borgernes syn på service, identitet, livskvalitet, bosætning, demokrati og fremtid.

BOSÆTNING OG BOLIG

Analyser af borgernes boligønsker der kan hjælpe kommuner, bygherrer og boligselskaber med at udvikle den type af boliger, som borgere efterspørger.

alexander-andrews-A3DPhhAL6Zg-unsplash.jpg
smartphone

MYNDIGHEDSKONTAKT

Analyse af borgerkontakt og service der kaster lys over borgernes oplevelser i kontakten med det offentlige. Det være sig gennem telefon, fremmøde, e-Boks, selvbetjening eller hjemmeside.

ERHVERVSKLIMA

Analyser af erhvervsklima der kortlægger erhvervslivets udfordringer og behov, så kommunen kan målrette den offentlige erhvervsindsats, tilbud og strategier. Analysen kan målrettes brancher og kan omfatte genereret erhvervsklima, kontakt og sagsbehandling såvel som specifikke behovsafdækninger.

Billede af Ryoji Iwata