ANALYSE AF TRANSPORT OG TRYGHED PÅ SKOLEVEJEN

Hvordan opleves skolevejen? Hvilke transportformer vælges på skolevejen og hvorfor?

Transportvanerne på skolevejen er langt fra altid optimale. Mange vælger bilen som transportmiddel, og i nogle tilfælde opleves trafikken omkring skolerne som en risiko. Når forældre og elever ikke er trygge på skolevejen, vælges bilen oftere som transportform, hvilket er med til at forstærke eventuelle problemer.

 

Skolevejsundersøgelsen giver afsæt for den videre indsats. Skolevejsundersøgelsen giver viden til målretning af trafikarbejdet. Målet er sikker trafik og sund transport. Færre og mere hensynsfulde biler ved skolen, flere gående og cyklende, øget udstrakt brug af cykelhjelm, lys, refleks, skolepatrulje, fodgængerfelter og sikre ruter på skolevejene. 

​​

  • Mere tryghed på skolevejen

  • Bedre trafik- og transportvaner

  • Mindre trængsel, mere sikkerhed

  • Ydelse: Undersøgelse der kortlægger elevers og forældres transportvaner, motiver, tryghed og problemstillinger. 

  • Udbytte: Overblik over potentialer og barrierer for aktiv og trafiksikker skoletransport.

  • Anvendelse: Kan anvendes i forbindelse med indsatser for børns trafiksikkerhed og fremme af aktiv transport.​

Plan Gruppen sikker-sund skolevej (5).pn

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Lufthavnsvej 1 │ 6400 Sønderborg │ Selskabsoplysninger  │ Persondatapolitik │ Følg os på LinkedIn

Plangruppen.dk │ Borgersvar.dk │ Euroask.eu │ Telefon +45 42 64 00 41

  • LinkedIn
  • Twitter