Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Send os en besked

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af Urbaxa.org

SUND OG TRAFIKSIKKER SKOLEVEJ 

GODE TRAFIKVANER GRUNDLÆGGES TIDLIGT. VI TAGER TEMPERATUREN PÅ TRYGHED, SIKKERHED OG VANER.

SKOLEVEJSUNDERSØGELSE

YDELSE

Undersøgelse der kortlægger elevers og forældres transportvaner, motiver, tryghed og problemstillinger. 

UDBYTTE

Overblik over potentialer og barrierer for aktiv og trafiksikker skoletransport.

ANVENDELSE

Kan anvendes i forbindelse med indsatser for trafiksikkerhed ved skoler, hhv. fremme af aktiv transport.

BESKRIVELSE

Trafikulykker har store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser. Den samlede omkostning for samfundet er beregnet til 11 mia. kr. årligt, svarende til 30 mio. kr. pr. kommune. Udgiften svarer til 1/3 af det beløb, der årligt bruges på folkeskolen. Gennem sundere og mere sikre trafikvaner kan samfundet - herunder hver enkelt kommune – høste betydelige gevinster gennem reduktion af ulykker i trafikken og sygdomme betinget af mangelfuld aktiv transport. 

Transportvanerne på skolevejen er langt fra altid optimale. Mange vælger bilen som transportmiddel, og i nogle tilfælde opleves trafikken omkring skolerne som en risiko. Når forældre og elever ikke er trygge på skolevejen, vælges bilen oftere som transportform, hvilket er med til at forstærke eventuelle problemer. Gode trafikvaner læres ikke fra bagsædet af en bil, men gennem aktiv transport.

 

Aktiv transport gavner sundhed, indlæring, miljø og børns kompetencer til at færdes i trafikken. Børn der bliver kørt, taber muligheden for sund motion, social kontakt og praktisk trafiktræning. Gennem aktiv transport får børnene mere praktisk trafiktræning og lærer dermed hurtigere, hvordan man færdes sikkert i trafikken. Graden af aktiv transport og sikkerhedsrelevante oplevelser belyser vi gennem skoleundersøgelsen, der kortlægger alle de vigtige aspekter af skolevej og transportvaner. Skolevejsundersøgelsen giver afsæt for den videre indsats.

Overblik med skolevejsundersøgelsen.

Skolevejsundersøgelsen giver viden til målretning af trafikarbejdet. Målet er sikker trafik og sund transport. Færre og mere hensynsfulde biler ved skolen, flere gående og cyklende, øget udstrakt brug af cykelhjelm, lys, refleks, skolepatrulje, fodgængerfelter og sikre ruter på skolevejene. 

Målsætningerne er:

  • Mere tryghed på skolevejen

  • Bedre trafik- og transportvaner

  • Mindre trængsel, mere sikkerhed

  • Mest mulig trafiksikkerhed for pengene

 

Løsningen omfatter:

  • Undersøgelse blandt børn/forældre

  • Enkel online besvarelse

  • Rapport med konklusioner

  • Rangordning af skolernes sikkerhedsforhold

  • Individuel rapport til hver skole

  • Anbefaling til indsatser