SERVICEKOMPAS

Servicekompas er et redskab til den lærende myndighed, der ønsker udvikling gennem feedback. Når medarbejderne inddrages i optimering af brugeroplevelserne, er resultatet kvalitet til gavn for både medarbejdere og brugere. 

  • Ydelse: Måling og rapportering af service- og kontakt oplevelser, kvalitet og relevans på tværs af kanaler.

  • Udbytte: Viden til dokumentation, udvikling og motivation/ledelse af serviceoplevelser.

  • Anvendelse: Evaluering af kontaktflader/kanaler, dokumentation af servicekvalitet, serviceudvikling, strategisk arbejde med anvendelsen af kontaktflader/kanaler,  

Beskrivelse: 

 

Kommunen tilbyder flere kanaler og kontaktflader, herunder: fremmøde, telefon, e-Boks, hjemmesider, selvbetjening og sociale medier som især Facebook. For politikere og forvaltninger kan det være en vanskelig udfordring at holde styr på, hvordan de forskellige kanaler opleves af brugerne i forhold til relevans, problemløsning og tilfredshed. Overblik og læring på tværs er målet med Servicekompas.

Viden og læring på tværs af kontaktflader: Brugerne søger information og løsninger gennem flere forskellige kanaler, og denne virkelighed skal kontaktmålinger kunne håndtere. Det rigtige er derfor at måle på tværs af kontaktpunkter og stille spørgsmål der kan sammenlignes.

Den lærende myndighed: Løsningen sørger for systematisk feedback, baseret på brugerens oplevelser. Erfaring viser, at pålidelig viden om tilfredshed og oplevelser i praksis bedst opnås gennem undersøgelser, der ligger tæt på oplevelsen. Gennem systematisk feedback får kommunen værdifuld indsigt i brugerens oplevelser med viden om relevans, problemløsning og tilfredshed. 

Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Kontakt os

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af Urbaxa.org  │ Selskabsoplysninger  │ Persondatapolitik