SERVICEKOMPASSET: ANALYSER AF KONTAKT OG KOMMUNIKATION

Kommunen tilbyder flere kanaler og kontaktflader, herunder: telefon, fremmøde, e-Boks, hjemmesider, selvbetjening og sociale medier som især Facebook, samt information på hjemmesider og i lokalaviser. For forvaltninger kan det være en vanskelig udfordring at holde styr på, hvordan de forskellige kanaler opleves af brugerne i forhold til relevans og tilfredshed.

 

Overblik og læring på tværs er målet med Servicekompas.​

Undersøgelsen er et redskab til den lærende myndighed, der ønsker udvikling gennem feedback fra brugerne, enten gennem daglig feedback, eller gennem en samlet kontakt-undersøgelse. Resultatet udvikling til gavn for brugere. ​I den sammenhæng måler vi kontakt-, informations- og serviceoplevelsen på alle kontaktflader.

  • Ydelse: Måling og rapportering af service- og kontakt oplevelser, kvalitet og relevans på tværs af kanaler.

  • Udbytte: Viden til dokumentation, udvikling og motivation/ledelse af serviceoplevelser.

  • Anvendelse: Evaluering af kontaktflader/kanaler, dokumentation af servicekvalitet og serviceudvikling.​

Confident Businessman