ANALYSE OG OPTIMERING AF KONTAKT OG KOMMUNIKATION

Kommunen tilbyder flere kanaler og kontaktflader, herunder: telefon, fremmøde, e-Boks, hjemmesider, selvbetjening og sociale medier som især Facebook, samt information på hjemmesider og i lokalaviser. For forvaltninger kan det være en vanskelig udfordring at holde styr på, hvordan de forskellige kanaler opleves af brugerne i forhold til relevans og tilfredshed. Overblik og læring på tværs er målet med Servicekompas.​

 

Servicekompas er et redskab til den lærende myndighed, der ønsker udvikling gennem feedback fra brugerne. Når medarbejderne inddrages i brugeroplevelserne, er resultatet udvikling til gavn for brugere. ​Vi måler og tester kontakt-, informations- og servicekvaliteten på alle kontaktflader.

 

En særlig ydelse i den forbindelse er vores kendte test af telefonservice, den såkaldte Mystery Calling, hvor vi tester i hvilket omfang kommunens medarbejdere er tilgængelige og hvilken service der tilbydes, når man kontakter kommunen.

  • Ydelse: Måling, test og rapportering af service- og kontakt oplevelser, kvalitet og relevans på tværs af kanaler.

  • Udbytte: Viden til dokumentation, udvikling og motivation/ledelse af serviceoplevelser.

  • Anvendelse: Evaluering af kontaktflader/kanaler, dokumentation af servicekvalitet og serviceudvikling.

Confident Businessman

Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Kontakt os

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af netværket Urbaxa │ Selskabsoplysninger  │ Persondatapolitik

  • LinkedIn
  • Twitter