Samarbejde om udvikling

SAMARBEJDE

Plan Gruppen som samarbejdspartner

 

GENERELT

Målet med vores service og kundesamarbejde er at bidrage til udviklingen af bedre levesteder. Vi leverer analyser, processer og planer. Vi stræber efter at fremme samarbejde mellem borgere og aktører, med det mål at skabe bedre levesteder for borgere og erhvervsliv. Vi samarbejder om at udvikle byer og levesteder hvor mennesker trives. Vi er byplanlæggere, arkitekter, økonomer og procesrådgivere. Vi kan stå for hele leverancer eller indgå med en delrolle.

RÅDGIVNING

Vi hjælper med og rådgiver om kortlægning, strategier og planlægning. I byplanlægningen hjælper vi med at skabe faglig forståelse for kvaliteter og sammenhænge og bidrager til samarbejde med borgere.

BORGERINDDRAGELSE

Vi tilrettelægger, gennemfører og giver sparring til medskabende processer i byudviklingen. Vi lægger vægt på tidligt at få borgernes indsigt og viden i spil. Det handler om at få ligeværdige input til byens udvikling.

BYPLANLÆGNING

Vi hjælper med kortlægning, strategier og planlægning. Attraktive byer er steder, hvor det er lykkes at omsætte kvaliteter til noget unikt der giver værdi for borgerne. I byplanlægningen hjælper vi med at skabe klarhed over og forståelse for, hvad der skaber en attraktiv by med fokus på mennesker og liv.

OMRÅDEFORNYELSE

I forhold til områdefornyelse og helhedsplaner bistår vi med udarbejdelse af det lovbestemte program for områdefornyelse, der skal ske i samarbejde med lokale interessenter.

STATIONSBYER

Vi rådgiver om udvikling af stationsbyer. Rådgivningen tager blandt andet udgangspunkt i en arkitektonisk kortlægning og skitsering scenarier for et attraktivt og velfungerende bymiljø.

BYMIDTER

I mange mindre købstæder og stationsbyer sker en udflytning af handelslivet og lokaler står hen og venter på nyt liv og nye funktioner. Vi rådgiver i og medvirker til udvikling af modeller for fornyet attraktivitet i trængte bymidter og hovedgader.

BORGERANALYSER

Vi arbejder med analyser af bosætning, mobilitet, fritid, handel og arbejdsliv. Vores analyser har til formål at levere indsigt til beslutninger. Du kan trække på vores omfattende database over kommunale studier.

ERHVERVSANALYSER

Analyser af erhvervsklima der kortlægger erhvervslivets udfordringer og behov, så kommunen kan målrette erhvervsindsats og erhvervsstrategier. Vores fokus ligger på optimering af relationer og tilbud, med udgangspunkt i erhvervslivets behov.