Publikationer

Bøger og udgivelser ved Plan Gruppen

DK kort Stationsbyer 2021.01.07 just..jp

De historiske stationsbymidter som kulturarv - udvikling eller afvikling

Bog med omfattende byarkitektonisk typologisk kortlægning af de danske stationsbyer og deres midter. Skrevet af JWH Arkitekter, Plan Gruppen, WE Architecture og udgivet i samarbejde med Realdania.

Udgivet 2021

Byudvikling i stationsbyer

Udvikling af stationsbyernes bymidter

Plan Gruppen har i samarbejde med JWH Arkitekter og en bred faglig projektgruppe samlet 8 faglige artikler/bidrag til forståelse af stationsbyernes forudsætninger og muligheder for udvikling. Rapporten indgår i  projektet byarkitektonisk kortlægning , type og modelfremstilling af danske stationsbyers midter omtalt under Plan Gruppens cases.

Udgivet 2020

Koncept for blandede boligformer

Koncept for blandede boligformer

Hvordan kan kommuner og boligorganisationer samarbejde om at udvikle blandede boligformer i nye boligområder? Det spørgsmål ville Svendborg Andels-Boligforening og Svendborg Kommune gerne finde svar på, da Svendborg Kommune i 2009 skulle i gang med at realisere planerne for Tankefuld - en landskabsby i Svendborg Vest med en forventet udbygning på godt 2.500 boliger. Arbejdet blev udført af Plan Gruppen for Kuben Management.

Udgivet 2018

Bymidter - Plan Gruppen

31 bymidter i Syddanmark

Plan Gruppen har sammen med JWH Arkitekter foretaget en screening af bymidter i Region Syddanmark, med det formål at belyse bymidternes identitet, deres attraktivitet og deres byliv.

Udgivet 2018

Forskning i deltidsbosætning

Forskningsprojekt om deltidsbosætning

Plan Gruppen har 2018-2019 gennemført et forskningsprojekt under Erhvervsministeriets Landdistriktspulje om deltidsboliger og deltidsbosætning. Formålet var at undersøge hvordan deltidsbosætning påvirker lokalsamfundet og hvad der udgør det gode deltidsliv. Rapporten blev præsenteret på Landdistriktskonferencen.

Udgivet 2018

Guide til områdeforbyelse. Foto: Per Lööv

Guide til områdefornyelse

Plan Gruppen har sammen med Aabyfornyelse udgivet en kogebog til lokale og kommunale samarbejdspartnere, der går i gang med udvikling og områdefornyelse i mindre byer. Rapporten går på opdagelse i gennemførte områdefornyelsesprojekter i fire mindre danske byer.

Udgivet 2016

Kulturarven i byudviklingen

Kulturarv i byudviklingen

Plan Gruppen har udviklet og afprøvet en metode til, hvordan man i byudviklingen kan bygge bro mellem fortid og fremtid, og hvordan man gør kulturarven kendt og levende i lokalsamfundet. Projektet er gennemført i to byer i Billund Kommune på vegne af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Udgivet 2014

Samarbejde i byfornyelsen

Guide til samarbejde i byfornyelsen

Værdier er noget vi er fælles om at beskrive og bygge videre på. Med udgangspunkt i tre cases beskriver vi, hvordan der kan udvikles et samarbejde med beboere og lokale interessenter om at få værdier i spil i bygningsfornyelse, områdefornyelse og landsbyfornyelse. 


Udgivet 2010

 

Bestil en publikation

Anmod om tilsendelse af publikationer.

Jeg vil gerne modtage følgende:

Tak! Din besked er sendt. Vi vender tilbage hurtigst muligt.