Mand på elektrisk scooter

PUBLIKATIONER


Udgivelser om udvikling og inddragelse.

 

2021

Danske Stationsbyer. Omfattende byarkitektonisk typologisk kortlægning af de danske stationsbyer.

2020

Udvikling af stations-byernes bymidter. 8 faglige artikler/bidrag til forståelse af stationsbyernes forudsætninger og muligheder for udvikling.

2018

31 bymidter i Syddanmark. Screening af bymidter i Region Syddanmark, med det formål at belyse bymidternes identitet, deres attraktivitet og byliv.

2018

Forskningsprojekt om deltidsbosætning under Erhvervsministeriets Landdistriktspulje om blandt andet deltidsbosætningens påvirkning af lokalsamfundet.

2016

Medskabende processer i mindre byer. En kogebog til lokale og kommunale samarbejdspartnere, der går i gang med udvikling og områdefornyelse i mindre byer.

2014

Kulturarv i byudviklingen. Udvikling af metode til, hvordan man i byudviklingen kan bygge bro mellem fortid og fremtid, og hvordan man gør kulturarven levende i lokalsamfundet.

2010

Koncept for blandede boligformer. Belysning af, hvordan kommuner og boligorganisationer kan samarbejde om at udvikle blandede boligformer i nye boligområder.

2010

Guide til samarbejde i byfornyelse. I tre cases beskrives det, hvordan man kan udvikle samarbejde med beboere og lokale interessenter om at få værdier i spil i bygningsfornyelse og områdefornyelse.

Du er velkommen til at sende en besked, hvis du er interesseret i en eller flere udgivelser.