Skrivebord

PUBLIKATIONER / UDGIVELSER

 

Udgivelse 10

2022

Det Grønne Frejlev. Hvordan indtager mindre bysamfund landskabsrum og skaber ny identitet. Projekt for Aalborg Kommune med støtte fra Bolig- og Planstyrelsen. Forlag: Plan Gruppen.

Udgivelse 9

2022

Undersøgelse i 9 kommuner og rapport med anbefalinger til mere aktiv skoletransport, projekt Sund Skolevej. Med støtte fra GF Fonden. Forlag: Plan Gruppen.

Udgivelse 8

Danske Stationsbyer. Omfattende byarkitektonisk typologisk kortlægning af de danske stationsbyer.

2021

Udgivelse 7

2020

Udvikling af stations-byernes bymidter. 8 faglige artikler/bidrag til forståelse af stationsbyernes forudsætninger og muligheder for udvikling.

Udgivelse 6

2018

31 bymidter i Syddanmark. Screening af bymidter i Region Syddanmark, med det formål at belyse bymidternes identitet, deres attraktivitet og byliv.

Udgivelse 5

2018

Forskningsprojekt om deltidsbosætning under Erhvervsministeriets Landdistriktspulje om blandt andet deltidsbosætningens påvirkning af lokalsamfundet. Forlag: Plan Gruppen.

Udgivelse 4

2016

Medskabende processer i mindre byer. En kogebog til lokale og kommunale samarbejdspartnere, der går i gang med udvikling og områdefornyelse i mindre byer.

Udgivelse 3

2014

Kulturarv i byudviklingen. Udvikling af metode til, hvordan man i byudviklingen kan bygge bro mellem fortid og fremtid, og hvordan man gør kulturarven levende i lokalsamfundet.

Udgivelse 2

2010

Koncept for blandede boligformer. Belysning af, hvordan kommuner og boligorganisationer kan samarbejde om at udvikle blandede boligformer i nye boligområder.

Udgivelse 1

2010

Guide til samarbejde i byfornyelse. I tre cases beskrives det, hvordan man kan udvikle samarbejde med beboere og lokale interessenter om at få værdier i spil i bygningsfornyelse og områdefornyelse.

Papkasse

BESTIL EN UDGIVELSE

Hvis du ønsker at modtage en udgivelse, kan du sende os en e-mail. Skriv nummeret på den udgivelse du ønsker at modtage.