Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Send os en besked

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af Urbaxa.org  │ Selskabsoplysninger  Persondatapolitik

PUBLIKATIONER

Udgivelser ved Plan Gruppen

Forskningsprojekt om deltidsboliger og deltidsbosætning (ophævelse af bopælspligt og fleksbolig)

Plan Gruppen har 2018-2019 gennemført et forskningsprojekt under Erhvervsministeriets Landdistriktspulje om deltidsboliger og deltidsbosætning. Formålet var at undersøge hvordan deltidsbosætning påvirker lokalsamfundet og hvad der udgør det gode deltidsliv. Rapporten blev udgivet i oktober og præsenteret på Landdistriktskonferencen 2019. Læs om vore service på området og få rapporten.

31 bymidter i Syddanmark.

Plan Gruppen har sammen med JWH Arkitekter foretaget en screening af bymidter i Region Syddanmark, med det formål at belyse bymidternes identitet, deres attraktivitet og deres byliv.

Læs rapporten her

Guide til områdefornyelse i mindre byer.
Plan Gruppen har sammen med Aabyfornyelse udgivet en kogebog til lokale og kommunale samarbejdspartnere, der går i gang med udvikling og områdefornyelse i mindre byer. Rapporten går på opdagelse i gennemførte områdefornyelsesprojekter i fire mindre danske byer.

Læs rapporten her

Kulturarv i byudviklingen.
Plan Gruppen har udviklet og afprøvet en metode til, hvordan man i byudviklingen kan bygge bro mellem fortid og fremtid, og hvordan man gør kulturarven kendt og levende i lokalsamfundet. Projektet er gennemført i to byer i Billund Kommune på vegne af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Læs rapporten her
 

Udvikling af stationsbyernes midter.

Plan Gruppen har i samarbejde med JWH Arkitekter og en bred faglig projektgruppe samlet 8 faglige artikler/bidrag til forståelse af stationsbyernes forudsætninger og muligheder for udvikling. Rapporten indgår i  projektet byarkitektonisk kortlægning , type og modelfremstilling af danske stationsbyers midter omtalt under Plan Gruppens cases.

Læs rapporten her

Guide til samarbejde i byfornyelsen.
Værdier er noget vi er fælles om at beskrive og bygge videre på. Med udgangspunkt i tre cases beskriver vi, hvordan der kan udvikles et samarbejde med beboere og lokale interessenter om at få værdier i spil i bygningsfornyelse, områdefornyelse og landsbyfornyelse.

Læs rapporten her

Copyright.

Alle publikationer er beskyttet af loven om ophavsret. Citater skal ske med tydelig henvisning til Plan Gruppen.