design bog

PUBLIKATIONER / UDGIVELSER

 

2022

Udgivelse 10

Det Grønne Frejlev. Hvordan indtager mindre bysamfund landskabsrum og skaber ny identitet. Projekt for Aalborg Kommune med støtte fra Bolig- og Planstyrelsen. Forlag: Plan Gruppen.

2022

Udgivelse 9

Undersøgelse i 9 kommuner og rapport med anbefalinger til mere aktiv skoletransport, projekt Sund Skolevej. Med støtte fra GF Fonden. Forlag: Plan Gruppen.

2021

Udgivelse 8

Danske Stationsbyer. Omfattende byarkitektonisk typologisk kortlægning af de danske stationsbyer.

2020

Udgivelse 7

Udvikling af stationsbyernes bymidter. 8 faglige artikler/bidrag til forståelse af stationsbyernes forudsætninger og muligheder for udvikling.

2018

Udgivelse 6

31 bymidter i Syddanmark. Screening af bymidter i Region Syddanmark, med det formål at belyse bymidternes identitet, deres attraktivitet og byliv.

2018

Udgivelse 5

Forskningsprojekt om deltidsbosætning under Erhvervsministeriets Landdistriktspulje om blandt andet deltidsbosætningens påvirkning af lokalsamfundet. Forlag: Plan Gruppen.

2016

Udgivelse 4

Medskabende processer i mindre byer. En kogebog til lokale og kommunale samarbejdspartnere, der går i gang med udvikling og områdefornyelse i mindre byer.

2014

Udgivelse 3

Kulturarv i byudviklingen. Udvikling af metode til, hvordan man i byudviklingen kan bygge bro mellem fortid og fremtid, og hvordan man gør kulturarven levende i lokalsamfundet.

2010

Udgivelse 2

Koncept for blandede boligformer. Belysning af, hvordan kommuner og boligorganisationer kan samarbejde om at udvikle blandede boligformer i nye boligområder.

2010

Udgivelse 1

Guide til samarbejde i byfornyelse. I tre cases beskrives det, hvordan man kan udvikle samarbejde med beboere og lokale interessenter om at få værdier i spil i bygningsfornyelse og områdefornyelse.

Papkasse

BESTIL HER

Send en e-mail hvis du ønsker adgang til en eller flere udgivelser