PUBLIKATIONER

Bøger og udgivelser ved Plan Gruppen

DE HISTORISKE STATIONSBYMIDTER SOM KULTURARV - UDVIKLING ELLER AFVIKLING

Bog med omfattende byarkitektonisk typologisk kortlægning af de danske stationsbyer og deres midter. Skrevet af JWH Arkitekter, Plan Gruppen, WE Architecture og udgivet i samarbejde med Realdania.

DK kort Stationsbyer 2021.01.07 just..jp

31 BYMIDTER I SYDDANMARK

Plan Gruppen har sammen med JWH Arkitekter foretaget en screening af bymidter i Region Syddanmark, med det formål at belyse bymidternes identitet, deres attraktivitet og deres byliv. 


Stikord: Bymidte, byudvikling, byliv, byidentitet

Bymidter - Plan Gruppen

FORSKNINGSPROJEKT OM DELTIDSBOSÆTNING

Plan Gruppen har 2018-2019 gennemført et forskningsprojekt under Erhvervsministeriets Landdistriktspulje om deltidsboliger og deltidsbosætning. Formålet var at undersøge hvordan deltidsbosætning påvirker lokalsamfundet og hvad der udgør det gode deltidsliv. Rapporten blev udgivet oktober 2019 og præsenteret på Landdistriktskonferencen.


​Stikord: deltidsbolig, bolig 2, fleksbolig, områdeudvikling, landsbyudvikling, yderområder.

Forskning i deltidsbosætning

GUIDE TIL OMRÅDEFORNYELSE

Plan Gruppen har sammen med Aabyfornyelse udgivet en kogebog til lokale og kommunale samarbejdspartnere, der går i gang med udvikling og områdefornyelse i mindre byer. Rapporten går på opdagelse i gennemførte områdefornyelsesprojekter i fire mindre danske byer. 

Stikord: Borgersamarbejde, områdefornyelse, mindre byer, byudvikling.

Guide til områdeforbyelse. Foto: Per Lööv

KULTURARV I BYUDVIKLINGEN

Plan Gruppen har udviklet og afprøvet en metode til, hvordan man i byudviklingen kan bygge bro mellem fortid og fremtid, og hvordan man gør kulturarven kendt og levende i lokalsamfundet. Projektet er gennemført i to byer i Billund Kommune på vegne af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.  


Stikord: Kulturarv, lokalsamfund, bæredygtighed, byudvikling

Kulturarven i byudviklingen

UDVIKLING AF STATIONSBYERNES BYMIDTER

Plan Gruppen har i samarbejde med JWH Arkitekter og en bred faglig projektgruppe samlet 8 faglige artikler/bidrag til forståelse af stationsbyernes forudsætninger og muligheder for udvikling. Rapporten indgår i  projektet byarkitektonisk kortlægning , type og modelfremstilling af danske stationsbyers midter omtalt under Plan Gruppens cases. 

Stikord: Stationsbyer, bymidter, kortlægning, byudvikling.

Byudvikling i stationsbyer

GUIDE TIL SAMARBEJDE I BYFORNYELSEN

Værdier er noget vi er fælles om at beskrive og bygge videre på. Med udgangspunkt i tre cases beskriver vi, hvordan der kan udvikles et samarbejde med beboere og lokale interessenter om at få værdier i spil i bygningsfornyelse, områdefornyelse og landsbyfornyelse. 


Stikord: Lokaludvikling, landsbyudvikling, områdefornyelse, borgerinddragelse, bedste praksis.

Samarbejde i byfornyelsen

KONCEPT FOR BLANDEDE BOLIGFORMER

Hvordan kan kommuner og boligorganisationer samarbejde om at udvikle blandede boligformer i nye boligområder? Det spørgsmål ville Svendborg Andels-Boligforening og Svendborg Kommune gerne finde svar på, da Svendborg Kommune i 2009 skulle i gang med at realisere planerne for Tankefuld - en landskabsby i Svendborg Vest med en forventet udbygning på godt 2.500 boliger. Arbejdet blev udført af Plan Gruppen for Kuben Management.

Stikord: Almennyttige boliger, blandede boligformer, byudvikling.

Koncept for blandede boligformer
 

NY BOGUDGIVELSE 2021.


DE HISTORISKE STATIONSBYMIDTER SOM KULTURARV - UDVIKLING ELLER AFVIKLING

Denne bog er resultatet af en omfattende byarkitektonisk typologisk kortlægning af de danske stationsbyer og deres midter. Skrevet af JWH Arkitekter, Plan Gruppen, WE Architecture og udgivet i samarbejde med Realdania.

 

BESTIL EN PUBLIKATION

Anmod om tilsendelse af publikationer.

Jeg vil gerne modtage følgende:

Tak! Din besked er sendt. Vi vender tilbage hurtigst muligt.