PUBLIKATIONER

Udgivelser ved Plan Gruppen

Forskningsprojekt om deltidsboliger og deltidsbosætning (ophævelse af bopælspligt og fleksbolig).

Plan Gruppen har 2018-2019 gennemført et forskningsprojekt under Erhvervsministeriets Landdistriktspulje om deltidsboliger og deltidsbosætning. Formålet var at undersøge hvordan deltidsbosætning påvirker lokalsamfundet og hvad der udgør det gode deltidsliv. Rapporten blev udgivet i oktober og præsenteret på Landdistriktskonferencen 2019. Læs om vore service på området og få rapporten.

31 bymidter i Syddanmark.

Plan Gruppen har sammen med JWH Arkitekter foretaget en screening af bymidter i Region Syddanmark, med det formål at belyse bymidternes identitet, deres attraktivitet og deres byliv. Læs rapporten her

Guide til områdefornyelse i mindre byer.
Plan Gruppen har sammen med Aabyfornyelse udgivet en kogebog til lokale og kommunale samarbejdspartnere, der går i gang med udvikling og områdefornyelse i mindre byer. Rapporten går på opdagelse i gennemførte områdefornyelsesprojekter i fire mindre danske byer. 
Læs rapporten her

Kulturarv i byudviklingen.
Plan Gruppen har udviklet og afprøvet en metode til, hvordan man i byudviklingen kan bygge bro mellem fortid og fremtid, og hvordan man gør kulturarven kendt og levende i lokalsamfundet. Projektet er gennemført i to byer i Billund Kommune på vegne af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.  
Læs rapporten her
 

Udvikling af stationsbyernes midter.

Plan Gruppen har i samarbejde med JWH Arkitekter og en bred faglig projektgruppe samlet 8 faglige artikler/bidrag til forståelse af stationsbyernes forudsætninger og muligheder for udvikling. Rapporten indgår i  projektet byarkitektonisk kortlægning , type og modelfremstilling af danske stationsbyers midter omtalt under Plan Gruppens cases. Læs rapporten her

Guide til samarbejde i byfornyelsen.
Værdier er noget vi er fælles om at beskrive og bygge videre på. Med udgangspunkt i tre cases beskriver vi, hvordan der kan udvikles et samarbejde med beboere og lokale interessenter om at få værdier i spil i bygningsfornyelse, områdefornyelse og landsbyfornyelse. 
Læs rapporten her

Udvikling af koncept for blandede boligformer.

Hvordan kan kommuner og boligorganisationer samarbejde om at udvikle blandede boligformer i nye boligområder? Det spørgsmål ville Svendborg Andels-Boligforening og Svendborg Kommune gerne finde svar på, da Svendborg Kommune i 2009 skulle i gang med at realisere planerne for Tankefuld - en landskabsby i Svendborg Vest med en forventet udbygning på godt 2.500 boliger.
Arbejdet blev udført af Plan Gruppen for Kuben Management. Læs rapporten her

Copyright.

Alle publikationer er beskyttet af loven om ophavsret. Citater skal ske med tydelig kildehenvisning.

Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Kontakt os

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af Urbaxa.org  │ Selskabsoplysninger  │ Persondatapolitik