PROCESSER

Processer og aktørsamarbejde.

 

Plan Gruppen tilrettelægger og faciliterer udviklingsforløb. Når der er brug for projektmodning, programmering og organisering af udviklingsprocesser med mange parter, er vi parate til at løse opgaven. Vi hjælper også med mindre opgaver, når der er brug for hjælp til at planlægge og facilitere et møde eller en workshop.​

 

Plan Gruppens processer er båret af dialog og samarbejde med kommune, borgere, erhverv og andre aktører. Vi lægger vægt på at skabe gode rammer for samarbejdet, fælles viden om udfordringer og muligheder og at udvikle med forståelse for de forskellige behov. Plan Gruppen står bag flere statslige publikationer om metoder til borgersamarbejde.

 

Ydelser:

 • Aktørinddragelse

 • Projekt- og procesledelse

 • Programmering og organisering af udviklingsforløb

 • Forventningsafstemning - værdier i byudviklingen

 • Bydelsorganisering og beboerdemokrati

 • Facilitering af dialogmøder, workshops mv.

 • Evaluering af bysamarbejde

 • Mødeledelse

Målgrupper:

 • Borgere

 • Beboere

 • Erhvervsliv

 • Forvaltninger

 • Politikere

Plan Gruppen procesledelse (3).jpg