Plan Gruppen

 

Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Mejlgade 35 C, 8000 Aarhus C

Tel. +45 42 64 00 41​

Send os en besked

© 2019-2020 Plan Gruppen │ Medlem af Urbaxa.org

PROCESSER

Processer og dialoger i byudviklingen

Plan Gruppens processer er er båret af dialog og samarbejde med kommune, borgere og andre af byudviklingens aktører. Vi lægger vægt på at skabe gode rammer for samarbejdet, fælles viden om udfordringer og muligheder og at byudvikle med forståelse for de forskellige behov. Vi skræddersyer processer og faciliterer korte eller længere udviklingsforløb. Når der er brug for projektmodning, programmering og organisering af udviklingsprocesser med mange parter, er vi parate til at løse opgaven. Vi hjælper også med mindre opgaver, når der er brug for hjælp til at planlægge og facilitere et møde eller en workshop. Plan Gruppen har stået for flere publikationer og vejledninger om metoder til samarbejde om byudvikling.

 

YDELSER:

  • Projekt- og procesledelse

  • Programmering og organisering af udviklingsforløb

  • Forventningsafstemning - værdier i byudviklingen

  • Bydelsorganisering- og beboerdemokrati

  • Faciltering af dialogmøder, workshops mv.

  • Evaluering af bysamarbejde

  • Mødeledelse