top of page
  • Forfatters billedeLars Lindenberg

Vejen til mere aktive børn

Opdateret: 10. maj

Børn har godt af gang og cykling til skole. Med projekt Sund Skolevej hjælper vi kommuner og skoler til at forstå og overvinde barriererne for aktiv skoletransport.


Selvom Danmark er blandt de bedste lande i verden på området trafiksikkerhed og mange steder har gode forhold for cyklister og gående, er der stadig et stort potentiale for mere aktiv skoletransport. Den daglige skoletransport kan bidrage til at gøre børn mere fysisk aktive i hverdagen, samtidig med at gang og cykling nedbringer trængsel og gavner klimaet.


Sund Skolevej viser vejen til flere aktive børn

Vores undersøgelser med mere end 11.000 medvirkende forældre og børn viser, at barriererne for at gå og cykle til skole ofte handler om tryghedsoplevelser, som med begrænsende indsatser kan korrigeres, hvis brugerne tages med på råd. Sund Skolevej handler derfor netop om at fremme aktiv skoletransport gennem brugerviden.


Viden der gør en stor forskel

Undersøgelserne giver kommuner et stærkt redskab til fremme af aktiv skoletransport, ved at stille skarpt på børnefamiliens transportvalg. Nuanceret viden om børnefamiliens valg af skoletransport, der kan omsættes til indsatser, der fremmer cykling og gang på skolevejen.


Med viden om trafikanternes oplevelser på skolevejen, generelt og på hver enkelt skole, er det ofte muligt at finde omkostningseffektive løsninger på barriererne for at gå eller cykle. På den måde kan Sund Skolevej bidrage til at få flere op på cyklerne og ud på gangstierne.


Sund Skolevej rapporterne giver kommunen det samlede overblik over skoletransportens problemstillinger, styrker og udfordringer. Samtidig giver rapporterne indblik og brugervinkler som hver enkelt skole skal anvende i arbejdet for fremme af aktiv, sikker skoletransport.


Udviklet af eksperter

Sund Skolevej er udviklet af fagspecialister i trafikadfærd og trafiksikkerhed, i et samarbejde mellem ATKI, Luxenburger Trafiksikkerhed og skole- og trafikforvaltninger i 9 kommuner. Projektet er i 2021/2022 belønnet med GF Fondens Trafikpris og anerkendt for sin faglighed af organisationer som Rådet for Sikker Trafik, Vejdirektoratet og Cyklistforbundet.


Nemt for skoler at deltage

Sund Skolevej har gjort det nemt for kommunen og skolerne. Undersøgelserne er “plug-and-play” med et minimum af ressourceforbrug, økonomisk som tidsmæssigt.

Kontakt byplanlægger Tenna Tychsen for information om mulighederne. 

Plan Gruppen leverer beslutningsgrundlag og samarbejder om planer for et bedre samfund.


16 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page